№ 1 (4) (2022)
Юлія Сергіївна Безверхня, Михайло Ігорович Коцур, Дмитро Сергійович Яримбаш, Ігор Михайлович Коцур
3-10
Порівняльний аналіз параметрів тролейних шинопроводів різної геометричної форми за умови наявності вищих гармонік струму
PDF
Дмитро Олексійович Данильченко, Станіслав Олегович Федорчук, Андрій Віталійович Івахнов, Олександр Валентинович Кулапін, Владислав Віталійович Гриценко
11-16
Дослідження перспектив застосування соціо-демографічних даних для аналізу потенціалу керування попитом
PDF
Роман Ігорович Дем’яненко
17-22
Розрахунок миттєвих лінійних струмів трифазної мережі з ізольованою нейтраллю
PDF
Олександра Анатоліївна Загайнова, Галина Миколаївна Сердюкова
23-27
Моделювання зміни параметрів внутрішньої ізоляції високовольтних вводів для аналізу достовірності контролю під робочою напругою
PDF
Роман Валентинович Зайцев, Михайло Валерійович Кіріченко, Ксенія Олександрівна Мінакова, Віктор Олексійович Нікітін, Богдан Віталійович Воробйов, Микола Михайлович Харченко
28-34
Керування та охолодження електронного навантаження на основі FET-транзистора
PDF
Михайло Валерійович Кіріченко, Віктор Олексійович Нікітін, Роман Валентинович Зайцев, Геннадій Семенович Хрипунов, Андрій Володимирович Меріуц, Дмитро Сергійович Шкода
35-43
Дослідження конструкції концентратору сонячного випромінювання для автономних фотоенергетичних установок
PDF
Олексій Сергійович Кулик
44-55
Розпізнавання перегрівів у різних діапазонах температур, що супроводжуються розрядами з різним ступенем інтенсивності, за результатами аналізу розчинених у маслі газів
PDF
Еніола Олубакінде
56-61
Дослідження впливу ємності розщепленої фази на втрати потужності пов’язані з коронним розрядом
PDF
Сергій Григорович Пономаренко
62-72
Формування еталонних траєкторій показників трансформаторних масел для автотрансформаторів 330 кВ
PDF
Вероніка Вікторівна Черкашина, Владислав Миколайович Баклицький
73-78
Формування і аналіз техніко-економічної моделі трансформації електричної енергії із застосуванням критеріального методу
PDF
Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Андрій Едуардович Потривай, Станіслав Ігорович Дривецький, Владислав Миколайович Цюпа
79-85
Моделювання електричного поля прохідного полімерного ізолятора в програмному середовищі Ansys Maxwell
PDF
Олег Володимирович Шутенко
86-106
Особливості розпізнавання типу дефекту маслонаповненого обладнання з використанням методу номограм
PDF