Індексування та архівування

Архівування

Журналом використовуються система LOCKSS та мережа архівування PKP Preservation Network (PKP PN) для реалізації розподіленої системи архівування і дозволяє створювати постійні архіви журналу для цілей збереження і відновлення.

 

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"  є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». З моменту заснування у 2010 році електронні видання журналу зберігаються у Науково-технічній бібліотеці та електронному репозитарії (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – головна всеукраїнська книгозбірня, загальнодержавний комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр, найбільше за обсягом документно-інформаційних ресурсів книгосховище України. З 2020 року електронні версії журналу зберігаються у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

 

Індексування

Ulrich's Web Global Serials Directory − електронний міжнародний каталог періодичних видань. З 2013 року журнал входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory

 

WorldCat − це найбільша у світі мережа бібліотечного контенту і послуг. Бібліотеки WorldCat прагнуть забезпечити доступ до своїх ресурсів в Інтернеті, де більшість людей починають пошук інформації. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у OCLC WorldCat.

 

Google Scholar − вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у Google Scholar.

 

Crossref − це об'єднання видавців наукових публікацій, створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням Crossref є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у Crossref.

 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – пошукова система та база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у OUCI.

 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових публікацій відкритого доступу в Інтернеті, створена бібліотекою Білефельдського університету. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у BASE.

 

Scilit – це комплексна платформа агрегатора контенту для наукових публікацій. Вона безкоштовно доступна для вчених, дослідників та зацікавленої громадськості. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у Scilit.

 

EuroPub – це всеосяжна, багатоцільова база даних, що охоплює наукову літературу, з індексованими записами з активних, авторитетних журналів та індексує статті з журналів по всьому світу. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у EuroPub.

 

CiteFactor – це служба, яка надає доступ до журналів відкритого доступу з контролем якості. Мета каталогу – підвищити видимість та простоту використання наукових та наукових журналів відкритого доступу, тим самим сприяючи їх ширшому використанню та впливу.

 

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) – це європейський проєкт, який підтримує Відкриту науку. Мета OpenAIRE – зсув наукової комунікації у бік відкритості та прозорості та сприяння інноваційним способам комунікації та моніторингу досліджень. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у OpenAIRE.

 

Dimensions – це інтегрована база даних, яка дозволяє дослідникам здійснювати пошук та аналіз грантів, патентів, клінічних випробувань, політичних документів та публікацій. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у Dimensions.

 

Lens – це онлайнова агломераційна база даних для пошуку патентів та наукової літератури, яка бере бібліометричні дані з інших баз даних (таких як PubMed та Crossref) та поєднує їх в одну, дедупліковану та з єдиним синтаксисом пошуку. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у Lens.