Рецензування

Рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Окремо відслідковується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі. 

Спершу всі рукописи статей, що подані до редакції, залежно від їх спрямування і тематики надходять до членів редакційної колегії, відповідальних за науковий рівень статей кожного з напрямків журналу, для перевірки їх на предмет відповідності політиці та вимогам журналу, а також для перевірки на плагіат. Процес первинного розгляду рукопису займає, як правило, до 2 тижнів.

Після цього, у разі позитивного рішення членів редакційної колегії, рукопис статті надходить на рецензування. У журналі ЕНЕЕ прийнято одностороннє «сліпе» рецензування (автор не знає імені рецензента, але рецензент знає ім'я автора).

Для внутрішнього рецензування залучаются члени Редакційної колегії журналу. Зовнішнє рецензування проводять:

  • рецензенти журналу,
  • провідні наукові співробітники Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»),
  • провідні наукові співробітники інших наукових установ України,
  • провідні наукові співробітники наукових установ інших країн.

Процес рецензування займає до 4 тижнів. Після його закінчення коментарі та зауваження рецензента передаються автору статті разом з рекомендаціями про можливе редагування та доопрацювання рукопису. Для доопрацювання рукопису відповідно до рекомендацій рецензента автору відводиться до 1 місяця часу. Прохання про доопрацювання не означає, що стаття прийнята до друку - після доопрацювання вона знову розглядається редколегією. 

Після закінчення доопрацювання рукопису автор знову подає статтю до редакції для остаточної перевірки її на відповідність всім необхідним вимогам. Після доопрацювання статті датою надходження вважається дата одержання редакцією її остаточного тексту. У разі відповідності рукопису, стаття включається до випуску. 

Якщо автор не відповідає на зауваження рецензента протягом 1 місяця після закінчення відведеного терміну для доопрацювання, за рішенням редколегії стаття знімається з розгляду.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.