Мета та завдання

Метою науково-технічного журналу «Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність» є висвітлення результатів досліджень в області створення нового та вдосконалення існуючого обладнання електроенергетичних систем, розробки, удосконалення та застосування нових технологій в системах виробництва та передачі електричної енергії, удосконалення процесу керування режимами електроенергетичних систем, підвищення енергоефективності та надійності функціонування енергосистем та їх окремих елементів, розробки та впровадження енергозберігаючих технологій в електроенергетиці, моделювання та аналізу сталих і перехідних режимів роботи електроенергетичних систем та їх окремих елементів, удосконалення систем автоматизації та релейного захисту в електроенергетиці, захисту обладнання електроенергетичних систем від комутаційних та атмосферних перенапруг, створення та використання сучасних ізоляційних та електротехнічних матеріалів, а також розробки нових і вдосконалення існуючих технологій їх виробництва, впровадження Smart Grid технологій в електроенергетиці, кібернетичної та енергетичної безпеки в електроенергетиці, діагностики технічного стану та прогнозування залишкового ресурсу обладнання електроенергетичних систем, впливу елементів електроенергетичних систем на людину та довкілля, підвищення показників якості електричної енергії, тенденцій розвитку електроенергетики та інше.

Основними завданнями журналу є:

 • формування інформаційного простору для оперативного обміну результатами наукових, науково-технічних і науково-аналітичних робіт у сфері виробництва та передачі електричної енергії;
 • сприяння комплексному розвитку досліджень з питань надійності та енергоефективності електроенергетичних систем та їх елементів за допомогою опублікування наукових статей з напрямку енергетичної галузі;
 • збір і підготовка до друку аналітичних та інформаційних матеріалів про стан енергетичної галузі України;
 • залучення наукового потенціалу України до вирішення актуальних питань забезпечення надійності та енергоефективності функціонування електроенергетичних систем шляхом публікації інформації щодо стану розвитку і практичних проблем в галузі енергетики.

Для вирішення основних завдань наукові роботи представлені у таких напрямках:

 • дослідження процесів в електроенергетичних системах;
 • надійність електроенергетичних систем і їх елементів;
 • енергозберігаючі технології в електроенергетиці;
 • якість електричної енергії;
 • виробництво електроенергії;
 • системи передачі електричної енергії;
 • устаткування електроенергетичних систем;
 • системи автоматизації та релейного захисту в електроенергетиці;
 • технології Smart Grid в електроенергетиці;
 • енергетична безпека;
 • кібербезпека в електроенергетиці;
 • вплив електроенергетичних систем на довкілля;
 • та інше.