Редакційний штат

Головний редактор

Шевченко Сергій Юрійович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри передачі електричної енергії

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0002-9658-7787

ResearcherID: AAV-2023-2020

Scopus ID: 57190441281

Google Scholar: w_gL0_EAAAAJ

e-mail: sergii.shevchenko@khpi.edu.ua

 

Члени редколегії

Безпрозванних Ганна Вікторівна

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроізоляційної та кабельної техніки

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна 

ORCID: 0000-0002-9584-3611

ResearcherID: V-2602-2017

Scopus ID: 7801310923

Google Scholar: xX3pb2AAAAAJ

e-mail: hanna.bezprozvannukh@khpi.edu.ua

Говоров Пилип Парамонович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри світлотехніки та джерел світла

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна 

ORCID: 0000-0002-0379-1448

ResearcherID: D-7109-2018

Scopus ID: 16412069300

Google Scholar: u2ZhiJ0AAAAJ

e-mail: philip.govorov@gmail.com

Гриб Олег Герасимович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна 

ORCID: 0000-0003-4758-8350

Scopus ID: 57191710656

Google Scholar: q0pF16sAAAAJ

e-mail: oleh.hryb@khpi.edu.ua

Колкун Міхал

Кандидат технічних наук, Почесний професор технічних наук, професор, завідувач кафедри електроенергетики

Технічний університет у Кошицях, Словаччина

ORCID: 0000-0002-8041-9076

ResearcherID: AAV-7065-2020

Scopus ID: 24824562000

e-mail: kolcun@tuke.sk

Морва Джордж

Кандидат технічних наук, професор університету, викладач Факультету Електротехніки Інституту Електротехніки

Університет Обуда, Угорщина

ORCID: 0000-0001-5303-4069

Scopus ID: 56119019800

e-mail: morva.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu

Данильченко Дмитро Олексійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0001-7912-1849

Scopus ID: 57200139784

Google Scholar: AwPg3m8AAAAJ

e-mail: dmytro.danylchenko@khpi.edu.ua

Довгалюк Оксана Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри передачі електричної енергії

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0003-1994-619X

ResearcherID: C-3058-2019

Scopus ID: 57201913914

Google Scholar: UP8ba1gAAAAJ

e-mail: oksana.dovhaliuk@khpi.edu.ua

Лазуренко Олександр Павлович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричних станцій

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0002-4409-629X

ResearcherID: Z-5726-2019

Scopus ID: 57206192806

Google Scholar: frFt23sAAAAJ

e-mail: oleksandr.lazurenko@khpi.edu.ua

Шутенко Oлег Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0003-3141-7709

ResearcherID: AAN-3945-2021

Scopus ID: 57202963109

Google Scholar: kPSO_2cAAAAJ

e-mail: oleg.shutenko@khpi.edu.ua

 

Відповідальний секретар

Кулик Олексій Сергійович

Аспірант кафедри передачі електричної енергії

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0003-2545-6314

ResearcherID: AAM-8738-2020

Scopus ID: 57209821431

Google Scholar: IVl3ZkAAAAAJ

e-mail: oleksii.kulyk@ieee.khpi.edu.ua