Редакційний штат

Головний редактор

Шевченко Сергій Юрійович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри передачі електричної енергії
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0002-9658-7787
ResearcherID: AAV-2023-2020
Scopus ID: 57190441281
Google Scholar: w_gL0_EAAAAJ
e-mail: sergii.shevchenko@khpi.edu.ua

Члени редколегії

Безпрозванних Ганна Вікторівна

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроізоляційної та кабельної техніки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна 

ORCID: 0000-0002-9584-3611
ResearcherID: V-2602-2017
Scopus ID: 7801310923
Google Scholar: xX3pb2AAAAAJ
e-mail: hanna.bezprozvannukh@khpi.edu.ua

Говоров Пилип Парамонович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри світлотехніки та джерел світла
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна 

ORCID: 0000-0002-0379-1448
ResearcherID: D-7109-2018
Scopus ID: 16412069300
Google Scholar: u2ZhiJ0AAAAJ
e-mail: philip.govorov@gmail.com

Гриб Олег Герасимович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна 

ORCID: 0000-0003-4758-8350
Scopus ID: 57191710656
Google Scholar: q0pF16sAAAAJ
e-mail: oleh.hryb@khpi.edu.ua

Колкун Міхал

Кандидат технічних наук, Почесний професор технічних наук, професор, завідувач кафедри електроенергетики
Технічний університет у Кошицях, Словаччина

ORCID: 0000-0002-8041-9076
ResearcherID: AAV-7065-2020
Scopus ID: 24824562000
ResearchGate: Michal Kolcun
e-mail: kolcun@tuke.sk

Морва Джордж

Кандидат технічних наук, професор університету, викладач Факультету Електротехніки Інституту Електротехніки
Університет Обуда, Угорщина

ORCID: 0000-0001-5303-4069
Scopus ID: 56119019800
ResearchGate: Gyorgy Morva
e-mail: morva.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu

Данильченко Дмитро Олексійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0001-7912-1849
Scopus ID: 57200139784
Google Scholar: AwPg3m8AAAAJ
ResearchGate: Dmytro Danylchenko
e-mail: dmytro.danylchenko@khpi.edu.ua

Довгалюк Оксана Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри передачі електричної енергії
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0003-1994-619X
ResearcherID: C-3058-2019
Scopus ID: 57201913914
Google Scholar: UP8ba1gAAAAJ
e-mail: oksana.dovhaliuk@khpi.edu.ua

Лазуренко Олександр Павлович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричних станцій
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0002-4409-629X
ResearcherID: Z-5726-2019
Scopus ID: 57206192806
Google Scholar: frFt23sAAAAJ
e-mail: oleksandr.lazurenko@khpi.edu.ua

Шайда Віктор Петрович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних машин
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0002-4281-5545
ResearcherID: G-3284-2016
Scopus ID: 57195521870
Google Scholar: h1Kr_DcAAAAJ&hl
e-mail: Viktor.Shaida@khpi.edu.ua

Шутенко Oлег Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0003-3141-7709
ResearcherID: AAN-3945-2021
Scopus ID: 57202963109
Google Scholar: kPSO_2cAAAAJ
ResearchGate: Oleg Shutenko
e-mail: oleg.shutenko@khpi.edu.ua

Відповідальний секретар

Кулик Олексій Сергійович

Аспірант кафедри передачі електричної енергії
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ORCID: 0000-0003-2545-6314
ResearcherID: GRE-7821-2022
Scopus ID: 57209821431
Google Scholar: IVl3ZkAAAAAJ
ResearchGate: Oleksii Kulyk
e-mail: oleksii.kulyk@ieee.khpi.edu.ua