Редакційний штат

Головний редактор

Шевченко Сергій Юрійович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри передачі електричної енергії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: sergii.shevchenko@khpi.edu.ua

ORCiD  SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія

 

Члени редколегії

Безпрозванних Ганна Вікторівна

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: hanna.bezprozvannukh@khpi.edu.ua

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія

 

Говоров Пилип Парамонович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри світлотехніки та джерел світла, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна
e-mail: philip.govorov@gmail.com

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія

 

Колкун Міхал

Кандидат технічних наук, Почесний професор технічних наук, професор, завідувач кафедри електроенергетики, Технічний університет у Кошицях, Словаччина
e-mail: kolcun@tuke.sk

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID ResearchGate

 

Морва Джордж

Кандидат технічних наук, професор університету, викладач Факультету Електротехніки Інституту Електротехніки, Університет Обуда, Угорщина
e-mail: morva.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu

ORCiD SCOPUS ResearchGate

 

Данильченко Дмитро Олексійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: dmytro.danylchenko@khpi.edu.ua

ORCiD SCOPUS Google Академія ResearchGate

 

Довгалюк Оксана Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри передачі електричної енергії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: oksana.dovhaliuk@khpi.edu.ua

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія

 

Лазуренко Олександр Павлович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричних станцій, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: oleksandr.lazurenko@khpi.edu.ua

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія

 

Шайда Віктор Петрович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних машин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: Viktor.Shaida@khpi.edu.ua

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія

 

Шутенко Oлег Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри передачі електричної енергії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: oleg.shutenko@khpi.edu.ua

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія ResearchGate

 

Відповідальний секретар

Кулик Олексій Сергійович

Асистент кафедри передачі електричної енергії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
e-mail: oleksii.kulyk@ieee.khpi.edu.ua

ORCiD SCOPUS WoS ResearcherID Google Академія ResearchGate