Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність

Поточний номер

№ 1 (8) (2024)
липня 7, 2024

Анонси

Прийом статей

Шановні читачі, автори, колеги!

Журнал "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність" відкритий для прийому нових статей для публікації.
Детально про порядок подання статей дивіться на сторінці "Вимоги до подання статей" розділу "Для авторів".


##plugins.themes.healthSciences.more##

листопада 21, 2022
Владислав Миколайович Баклицький
3-7
Формування коефіцієнту наростання шкали потужностей силових трансформаторів з врахуванням експлуатаційних показників підстанцій 
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.09
PDF
Ігор Володимирович Барбашов, Галина Вікторівна Омеляненко, Вероніка Вікторівна Черкашина, Антон Олексійович Шматов
8-12
Дослідження питань підвищення ефективності передачі електричної енергії
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.03
PDF
Олександр Михайлович Гречко
13-23
Застосування елегазу в електротехніці. Історичне минуле, сучасний стан та майбутні перспективи
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.14
PDF
Дмитро Олексійович Данильченко, Дмитро Сергійович Кузнецов
24-31
Використання пристроїв компенсації реактивної потужності при впровадженні розподіленої генерації 
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.08
PDF
Олег Миколайович Євсеєнко, Надія Олександрівна Кануннікова, Ксенія Олександрівна Мінакова, Роман Валентинович Зайцев, Михайло Валерійович Кіріченко, Михайло Семенович Хрипунов, Ростислав Ігорович Саприкін
32-40
Система керування комбінованою термофотоенергетичною системою
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.05
PDF
Людмила Борисівна Жорняк, Олексій Іванович Афанасьєв, Віталій Миколайович Щусь
41-48
Аналіз особливостей системи екранування полімерних ізоляційних конструкцій високовольтного обладнання
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.18
PDF
Анатолій Петрович Заболотний, Денис Володимирович Федоша, Віра Вікторівна Дьяченко, Юлія Борисівна Ліуш
49-54
Побудова структури сільських електричних мереж з урахуванням наявності відновлюваних джерел електроенергії
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.10
PDF
Олена Олексіївна Кузьменко, Ірина Олександрівна Мезенцева, Сергій Олександрович Вамболь, Сергій Миколайович Мезенцев
55-63
Зниження виробничого травматизму як шлях вирішення проблеми дефіциту кадрів і зменшення ризиків в енергетиці
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.04
PDF
Петро Денисович Луців, Наталя Вікторівна Остра
64-72
Формування концептуальної моделі управління технологічними витратами електроенергії в розподільчих мережах 150–0,38 кВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.17
PDF
Тимофій Денисович Мешков, Дмитро Олексійович Данильченко, Мартін Вольтер
73-77
Дослідження теплового стану трансформатора в залежності від режиму роботи
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.12
PDF
Людмила Юріївна Назюта, Данило Вадимович Степаненко
78-85
Атомна енергетика Китаю в контексті декарбонізації світової енергетики
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.01
PDF
Валерій Станіславович Ноздренков, Ілля Миколайович Дяговченко, Михайло Васильович Петровський, Віталій Васильович Волохін
86-93
Модель оцінювання старіння розподільних трансформаторів за допомогою нечіткої логіки 
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.07
PDF
Валерій Станіславович Ноздренков, Михайло Васильович Петровський, Віталій Васильович Волохін, Андрій Володимирович Павлов
94-99
Інформаційна модель управління розподіленими джерелами живлення
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.06
PDF
Наталія Валентинівна Рудевіч, Дмитро Анатолійович Гапон, Микола Іванович Лазарєв
100-104
Модель змісту навчання проєктуванню цифрових систем релейного захисту та автоматики енергосистем
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.02
PDF
Анатолій Олексійович Семенов, Руслан Миколайович Харак, Володимир Миколайович Арендаренко, Ярослав Михайлович Бичков
105-110
Розрахунок втрат електроенергії в розподільчих мережах при електропостачанні з використанням масляних та вакуумних вимикачів
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.13
PDF
Ігор Васильович Хоменко, Олександр Андрійович Плахтій, Юрій Іванович Панфілов, Данило Андрійович Шуріпа
111-116
Досвід розробки та використання тренажерів для професійної підготовки фахівців у галузі електроенергетики
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.11
PDF
Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Роман Олексійович Ганус, Вікторія Віталіївна Варвʼянська
117-124
Методики розрахунку вологорозрядних характеристик ізоляторів
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2024.01.16
PDF
Переглянути всі випуски

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність - періодичний друкований рецензований науковий журнал. Видання присвячене питанням теоретичних і практичних результатів досліджень та розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. Також розглядаються проблеми електроспоживання, енергозбереження і підвищення якості електричної енергії.
Видання буде цікавим для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі енергетики, надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування.

Засновник та видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Ідентифікатор медіа R30-02561, згідно з рішенням Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від 11.01.2024 №33.

Наказом МОН № 1017 від 27 вересня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735» (Додаток 3 до Наказу) журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» з технічних наук (спеціальність 141).

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (наприкінці червня/початку липня та наприкінці грудня).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Індексація та архівування журналу: зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory; індексується бібліографічними базами даних та пошуковими системами, як-от Crossref, OCLC WorldCat, Google Scholar та іншими. Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, а також у Науково-технічній бібліотеці та електронному репозитарії (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Ідентифікатор цифрового об'єкту: кожній статті надається унікальний ідентифікатор DOI (10.20998/2224-0349.*).

Політика відкритого доступу: редакція журналу підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Всі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу в режимі реального часу представлений в розділі Архів.
Детальніше з політикою відкритого доступу можна ознайомитись у розділі "Видавнича політика та етика".