Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність

Поточний номер

№ 1 (4) (2022)
July 2, 2022
Юлія Сергіївна Безверхня, Михайло Ігорович Коцур, Дмитро Сергійович Яримбаш, Ігор Михайлович Коцур
3-10
Порівняльний аналіз параметрів тролейних шинопроводів різної геометричної форми за умови наявності вищих гармонік струму
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.03
PDF
Дмитро Олексійович Данильченко, Станіслав Олегович Федорчук, Андрій Віталійович Івахнов, Олександр Валентинович Кулапін, Владислав Віталійович Гриценко
11-16
Дослідження перспектив застосування соціо-демографічних даних для аналізу потенціалу керування попитом
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.06
PDF
Олександра Анатоліївна Загайнова, Галина Миколаївна Сердюкова
23-27
Моделювання зміни параметрів внутрішньої ізоляції високовольтних вводів для аналізу достовірності контролю під робочою напругою
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.12
PDF
Роман Валентинович Зайцев, Михайло Валерійович Кіріченко, Ксенія Олександрівна Мінакова, Віктор Олексійович Нікітін, Богдан Віталійович Воробйов, Микола Михайлович Харченко
28-34
Керування та охолодження електронного навантаження на основі FET-транзистора
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.01
PDF
Михайло Валерійович Кіріченко, Віктор Олексійович Нікітін, Роман Валентинович Зайцев, Геннадій Семенович Хрипунов, Андрій Володимирович Меріуц, Дмитро Сергійович Шкода
35-43
Дослідження конструкції концентратору сонячного випромінювання для автономних фотоенергетичних установок
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.02
PDF
Олексій Сергійович Кулик
44-55
Розпізнавання перегрівів у різних діапазонах температур, що супроводжуються розрядами з різним ступенем інтенсивності, за результатами аналізу розчинених у маслі газів
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.07
PDF
Сергій Григорович Пономаренко
56-66
Формування еталонних траєкторій показників трансформаторних масел для автотрансформаторів 330 кВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.11
PDF
Вероніка Вікторівна Черкашина, Владислав Миколайович Баклицький
67-72
Формування і аналіз техніко-економічної моделі трансформації електричної енергії із застосуванням критеріального методу
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.04
PDF
Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Андрій Едуардович Потривай, Станіслав Ігорович Дривецький, Владислав Миколайович Цюпа
73-79
Моделювання електричного поля прохідного полімерного ізолятора в програмному середовищі Ansys Maxwell
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.05
PDF
Олег Володимирович Шутенко
80-100
Особливості розпізнавання типу дефекту маслонаповненого обладнання з використанням методу номограм
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.10
PDF
Переглянути всі випуски

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність - періодичний друкований рецензований науковий журнал. Видання присвячене питанням теоретичних і практичних результатів досліджень та розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. Також розглядаються проблеми електроспоживання, енергозбереження і підвищення якості електричної енергії.
Видання буде цікавим для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі енергетики, надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування.

Видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24523-14463Р від 06.07.2020 р.

Наказом МОН № 1017 від 27 вересня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735» (Додаток 3 до Наказу) журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» з технічних наук (спеціальність 141).

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (червень та грудень).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Індексація та архівування журналу: зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory; індексується бібліографічними базами даних та пошуковими системами, як-от Crossref, OCLC WorldCat, Google Scholar та іншими. Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, а також у Науково-технічній бібліотеці та електронному репозитарії (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Ідентифікатор цифрового об'єкту: кожній статті надається унікальний ідентифікатор DOI (10.20998/2224-0349.*).

Політика відкритого доступу: редакція журналу підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Всі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу в режимі реального часу представлений в розділі Архів.
Детальніше з політикою відкритого доступу можна ознайомитись у розділі "Видавнича політика та етика".