Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність

Поточний номер

№ 1(2) (2021)
Опубліковано July 2, 2021

Анонси

Сергій Григорович Пономаренко
3-9
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ СТАРІННЯ ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.01
PDF (English)
Микола Володимирович Базилевич
10-15
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ НАПРУГИ В ТОЧЦІ ПРИЄДНАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.02
PDF
В'ячеслав Олександрович Балалаєв, Олена Миколаївна Федосеєнко
16-22
РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДІВ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОВІДНОСТІ РОЗТІКАННЮ ДЛЯ СКЛАДНИХ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.03
PDF
Вадим Миколайович Бодунов
23-27
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ РІВНІВ НАПРУГИ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ МЕРЕЖАХ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.04
PDF
Олексій Іванович Ганус , Костянтин Олександрович Cтарков
28-36
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ПЕРЕНАПРУГ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОБОТІ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.05
PDF
Євген Юрійович Коленченко , Вячеслав Михайлович Безручко , Роман Олександрович Буйний , Ігор Віталійович Діхтярук
37-44
ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПІДІГРІВ МАСЛЯНИХ ВИМИКАЧІВ 35–110 КВ В АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.06
PDF
Валерій Єгорович Кривоносов , Сергій Вікторович Василенко
45-51
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ БОЛТОВОГО СТРУМОПРОВІДНОГО З’ЄДНАННЯ В УМОВАХ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ, ЩО ЗМІНЮЮТЬСЯ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.07
PDF
Микола Петрович Кузнєцов , Ольга Валеріївна Лисенко , Олександр Анатолійович Мельник
52-61
ОПТИМАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.08
PDF
Петро Дем’янович Лежнюк , Ольга Анатоліївна Буславець , Олена Олександрівна Рубаненко
62-70
БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ КРИТЕРІАЛЬНИМ МЕТОДОМ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.09
PDF
Ігор Петрович Назаренко, Олександр Вікторович Ковальов
71-78
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОМОТОБЛОКА
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.10
PDF
Віктор Ілліч Ніжевський , Сергій Костянтинович Березка , Олена Миколаївна Федосеєнко , Ілля Вікторович Ніжевський
79-85
КОРЕКТУВАННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ВЗДОВЖ ПРОТЯЖНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.11
PDF
Микола Сергійович Ніконов , Ігор Іванович Борзенков , Ігор Леонідович Лебединський
86-90
РОЗРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.12
PDF
Михайло Максимович Сивенко , Олександр Олександрович Мірошник , Анатолій Іванович Середа
91-95
РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НАКОПИЧУВАЧІВ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ІЗОЛЬОВАНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМАХ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.13
PDF
Ірина Євгенівна Щербак , Юлія Вікторівна Ковальова , Володимир Олександрович Коробка
96-101
АНАЛІЗ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ 10/0,4 КВ СЕЛЬБИЩНИХ ЗОН ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНОК СТАЦІОНАРНОСТІ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.14
PDF
Переглянути всі випуски

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність - періодичний друкований рецензований науковий журнал. Видання присвячене питанням теоретичних і практичних результатів досліджень та розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. Також розглядаються проблеми електроспоживання, енергозбереження і підвищення якості електричної енергії.

Видання буде цікавим для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі енергетики, надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування.

Видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24523-14463Р від 06.07.2020 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук (спеціальність 141) до категорії "Б" згідно з Наказом МОН № 1017 від 27.09.2021. (Додаток 3 до Наказу).

Періодичність виходу журналу: двічі на рік

Мова видання: українська, російська англійська.

Індексація журналу: електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, а також у Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", індексується бібліографічними базами даних та пошуковими системами, як-от OCLC WorldCat (США), Google Scholar, Crossref, BASE (Німеччина) і OUCI (Україна), зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Ідентифікатор цифрового об'єкту: кожній статті надається унікальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Політика відкритого доступу: редакція журналу підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати (способом, що не порушує авторські права), друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Всі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу в режимі реального часу представлений в розділі Архів.