Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність

Поточний номер

№ 2 (3) (2021)
December 30, 2021
Олег Володимирович Шутенко, Ігор Володимирович Барбашов, Галина Вікторівна Омеляненко
3-17
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ГАЗОВМІСТУ МАСЕЛ У СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ІСКРОВИХ РОЗРЯДІВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.07
Ярослав Семенович Бедерак, Олег Герасимович Гриб , Ігор Тимофійович Карпалюк, Роман Ігорович Дем’яненко, Ганна Ігорівна Карпалюк
18-24
ВПЛИВ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.11
Ярослав Семенович Бедерак, Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Олександр Васильович Дяченко, Наталя Сергіївна Захаренко
25-32
ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.10
Ярослав Семенович Бедерак, Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Сергій Вікторович Швець, Олександр Григорович Янчик
33-37
РОБОТА ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ НИЗЬКІЙ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.09
Юлія Сергіївна Безверхня, Михайло Ігорович Коцур, Дмитро Сергійович Яримбаш, Ігор Михайлович Коцур
38-43
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРОЛЕЙНИХ ШИНОПРОВОДІВ НА ОСНОВІ ПОЛЬОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.05
Антон Іванович Важинський, Станіслав Федорович Жуков
44-48
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕСУРСУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЦЕХІВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.14
Дмитро Анатолійович Гапон, Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Андрій Олександрович Зуєв, Тетяна Сергіївна Донецька
49-53
ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ НИЗЬКІЙ ЇЇ ЯКОСТІ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.12
Дмитро Анатолійович Гапон, Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Наталія Валентинівна Рудевіч
54-58
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.13
Маргарита Володимирівна Гринишина
59-65
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СИЛОВИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ З ТЕРМОПЛАСТИЧНОЮ ПОЛІМЕРНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.18
Оксана Миколаївна Довгалюк, Роман Вікторович Бондаренко, Іван Сергійович Яковенко, Костянтин Артурович Мірошник
66-74
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ З КОМПОЗИТНИМИ ОПОРАМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 10-330 кВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.08
Роман Валентинович Зайцев, Михайло Валерійович Кіріченко, Ксенія Олександрівна Мінакова, Антон Миколайович Дроздов, Дмитро Сергійович Шкода
75-83
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.01
Володимир Михайлович Золотарьов, Станіслав Юрійович Антонець, Андрій Леонідович Обозний, Юрій Опанасович Антонець, Юлія Григорівна Гонтар, Леся Артемівна Щебенюк, Олександр Геннадійович Кєссаєв
84-92
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ ІЗ ЗШИТОЮ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.15
Сергій Вікторович Крівенко
93-101
ВПЛИВ КЛАПАННОГО ЕФЕКТУ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ШАРОВИХ ГАЗОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.16
Олексій Сергійович Кулик
102-113
РОЗПІЗНАВАННЯ ПЕРЕГРІВІВ У РІЗНИХ ДІАПАЗОНАХ ТЕМПЕРАТУР У ВИСОКОВОЛЬТНОМУ МАСЛОНАПОВНЕНОМУ ОБЛАДНАННІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ РОЗЧИНЕНИХ У МАСЛІ ГАЗІВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.03
Олександр Миколайович Мороз, Олександр Олександрович Мірошник, Андрій Олександрович Павлов, Олександр Анатолійович Савченко, Михайло Юрійович Тоберт
114-123
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ГЕНЕРАЦІЮ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.04
Сергій Григорович Пономаренко
124-136
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ СТАРІННЯ МАСЛА В ТРАНСФОРМАТОРАХ НАПРУГОЮ 110 кВ ТА АВТОТРАНСФОРМАТОРАХ НАПРУГОЮ 330 кВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.06
Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Андрій Едуардович Потривай, Станіслав Ігорович Дривецький, Сергій Юрійович Білик
137-143
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО ЗАСОБУ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ІЗОЛЯТОРІВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.17
Дмитро Сергійович Шкода, Михайло Валерійович Кіріченко, Роман Валентинович Зайцев, Ксенія Олександрівна Мінакова, Сергій Юрійович Білик
144-151
РОЗРОБКА НАКОПИЧУВАЧА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ГЕНЕРАТОРА ІМПУЛЬСІВ
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.02
Переглянути всі випуски

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність - періодичний друкований рецензований науковий журнал. Видання присвячене питанням теоретичних і практичних результатів досліджень та розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. Також розглядаються проблеми електроспоживання, енергозбереження і підвищення якості електричної енергії.
Видання буде цікавим для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі енергетики, надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування.

Видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24523-14463Р від 06.07.2020 р.

Наказом МОН № 1017 від 27 вересня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів
і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735» (Додаток 3 до Наказу) журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» з технічних наук (спеціальність 141).

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (червень та грудень).

Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Індексація та архівування журналу: зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory; індексується бібліографічними базами даних та пошуковими системами, як-от Crossref, OCLC WorldCat, Google Scholar та іншими. Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, а також у Науково-технічній бібліотеці та електронному репозитарії (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Ідентифікатор цифрового об'єкту: кожній статті надається унікальний ідентифікатор DOI (10.20998/2224-0349.*).

Політика відкритого доступу: редакція журналу підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Всі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу в режимі реального часу представлений в розділі Архів.
Детальніше з політикою відкритого доступу можна ознайомитись у розділі "Видавнича політика та етика".