Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність

Поточний номер

№ 2 (5) (2022)
December 30, 2022

Анонси

Прийом статей

Шановні читачі, автори, колеги!

Журнал "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність" відкритий для прийому нових статей для публікації.
Детально про порядок подання статей дивіться на сторінці "Вимоги до подання статей" розділу "Для авторів".


##plugins.themes.healthSciences.more##

November 21, 2022
Галина Вікторівна Омеляненко, Вероніка Вікторівна Черкашина, Сергій Юрійович Шевченко
3-7
Адаптаційні підходи в навчальному процесі фахівців-електроенергетиків в умовах воєнного стану
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.08
PDF
Петер Гольчик, Джордж Морва, Йожеф Бенчик, Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Станіслав Ігорович Дривецький
8-14
Впровадження новітніх пристроїв для низьковольтних розподільних мереж
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.07
PDF (English)
Пилип Парамонович Говоров, Владлен Пилипович Говоров, Анастасія Костянтинівна Кіндінова
15-19
До питання про оптимізацію якості енергії у міських електричних мережах
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.06
PDF (English)
Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Дмитро Сергійович Кузнєцов, Мохамед Зайдан Кавакзех, Олександр Олександрович Мірошник
20-27
Можливості використання програмного забезпечення PSS®SINCAL, ETAP, PowerFactory для моделювання електричних мереж
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.09
PDF (English)
Лілія Василівна Зайцева, Андрій Ігорович Доброжан, Геннадій Семенович Хрипунов, Михайло Семенович Хрипунов
34-42
Електричні властивості базової плівкової гетеросистеми Al/ITO/polyimide/Al2O3 ємнісного перетворювача
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.04
PDF
Вячеслав Олександрович Комар, Петро Дем’янович Лежнюк, Владислав Олександрович Лесько, Ірина Олександрівна Гунько, Іван Іванович Смагло
43-50
Програмно-апаратний комплекс діагностування технічного стану обладнання фотоелектричних станцій
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.05
PDF
Олексій Сергійович Кулик
51-57
Розробка методу для розпізнавання типу дефекту за результатами аналізу розчинених в маслі газів з використанням комплексу діагностичних критеріїв
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.14
PDF
Сергій Григорович Пономаренко
58-66
Аналіз особливостей старіння трансформаторних масел в автотрансформаторах 330 кВ протягом тривалої експлуатації
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.12
PDF
Олег Анатолійович Пушкар
67-73
Шляхи забезпечення коефіцієнту згасання у межах нормованих значень кабелів на основі одинокої екранованої крученої пари для промислових мереж Ethernet
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.03
PDF
Наталя Панасівна Савченко
74-78
Перспективи застосування морської енергетики в умовах конкуренції з іншими видами нетрадиційних джерел
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.02
PDF
Олександр Григорійович Середа, Олена Геннадіївна Король
79-89
Особливості моделювання зовнішнього магнітного поля електротехнічних комплексів та систем до і після його компенсації
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.01
PDF
Олег Володимирович Шутенко
90-99
Аналіз динаміки зміни вмісту газів в маслонаповненому обладнанні з дефектами різного типу
https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.13
PDF
Переглянути всі випуски

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність - періодичний друкований рецензований науковий журнал. Видання присвячене питанням теоретичних і практичних результатів досліджень та розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. Також розглядаються проблеми електроспоживання, енергозбереження і підвищення якості електричної енергії.
Видання буде цікавим для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі енергетики, надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування.

Видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24523-14463Р від 06.07.2020 р.

Наказом МОН № 1017 від 27 вересня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735» (Додаток 3 до Наказу) журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» з технічних наук (спеціальність 141).

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (червень та грудень).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Індексація та архівування журналу: зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory; індексується бібліографічними базами даних та пошуковими системами, як-от Crossref, OCLC WorldCat, Google Scholar та іншими. Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, а також у Науково-технічній бібліотеці та електронному репозитарії (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Ідентифікатор цифрового об'єкту: кожній статті надається унікальний ідентифікатор DOI (10.20998/2224-0349.*).

Політика відкритого доступу: редакція журналу підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Всі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу в режимі реального часу представлений в розділі Архів.
Детальніше з політикою відкритого доступу можна ознайомитись у розділі "Видавнича політика та етика".