Про журнал

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність (ЕНЕЕ) - періодичний друкований рецензований науковий журнал. Видання присвячене питанням теоретичних і практичних результатів досліджень та розробок, пов’язаних з проблемами надійності та ефективності роботи енергетичного устаткування, а також електроенергетичної системи в цілому. У журналі публікуються наукові статті, які містять оригінальні результати досліджень авторів і раніше не були опубліковані в інших виданнях. До основних наукових напрямків журналу відносяться: 

 • дослідження процесів в електроенергетичних системах
 • надійність електроенергетичних систем і їх елементів
 • енергозберігаючі технології в електроенергетиці
 • якість електричної енергії
 • виробництво електроенергії
 • системи передачі електричної енергії
 • устаткування електроенергетичних систем
 • системи автоматизації та релейного захисту в електроенергетиці
 • технології Smart Grid в електроенергетиці
 • енергетична безпека
 • кібербезпека в електроенергетиці
 • вплив електроенергетичних систем на довкілля

Проте проблематика ЕНЕЕ не обмежується лише зазначеними науковими напрямками.

ЕНЕЕ приймає матеріали українською та англійською мовами за трьома розділами: науково-дослідницькі роботи, технічні розробки та реферативні огляди.

Журнал буде цікавим для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Головним редактором є професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри передачі електричної енергії Шевченко Сергій Юрійович. До складу редакційної ради входять вітчизняні та іноземні вчені.

Всі статті, які друкуються в журналі, проходять рецензування провідними фахівцями відповідних галузей, а також наукове, загальне і технічне редагування співробітниками редакції.

У штат редакції входять відповідальний секретар і фахівець з технічного редагування, коригування рукописів.

Періодичність: двічі на рік (червень та грудень).

Ідентифікатор цифрового об'єкту: кожній статті надається унікальний ідентифікатор DOI (10.20998/2224-0349.*).

Цитування статті: для кожної статті можна оформити посилання у різному форматі цитування. Дана опція доступна на сторінці статті.

Індексування та архівування: у цьому журналі використовуються система LOCKSS та мережа архівування PKP Preservation Network (PKP PN) для реалізації розподіленої системи архівування і дозволяє створювати постійні архіви журналу для цілей збереження і відновлення. Журнал зареєстрований у світовому каталозі періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory; індексується бібліографічними базами даних та пошуковими системами, як-от CrossrefOCLC WorldCatGoogle Scholar та іншими. Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, а також у Науково-технічній бібліотеці та електронному репозитарії (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Політика відкритого доступу: редакція журналу підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Детальніше з політикою відкритого доступу можна ознайомитись у розділі "Видавнича політика та етика".