Обгрунтування необхідності будівництва підземних підстанцій та ліній електропередачі
PDF

Ключові слова

підземні підстанції
зближення фаз
пропускна здатність
підземна лінія
підземна електрична мережа
повітряна ізоляція

Як цитувати

[1]
С. Ю. Шевченко, Д. О. Данильченко, С. І. Дривецький, А. Е. Потривай, і Р. О. Ганус, «Обгрунтування необхідності будівництва підземних підстанцій та ліній електропередачі», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (7), с. 91–98, Груд 2023.

Анотація

Дана робота націлена на пошук світового досвіду у створенні підземних високовольтних підстанцій, виявлення їх особливостей організації та рішень для забезпечення максимально ефективних режимів роботи. Розглянуто позитивні та негативні сторони даного підходу. Визначено експлуатаційні характеристики, які здатні створити значний вплив на режими роботи підстанцій, ускладнити процес проектування та змінити правила вибору обладнання для об’єктів. Проаналізовано досвід західних та східних колег в даному питанні. Велику увагу приділенню підземній підстанції Сюдун з номінальною напругою 220 кВ в енергосистемі Хубей, що є першою підземною підстанцією в центральній частині Китаю. На цьому ж прикладі виявлено особливості організації підземної підстанціях в міських умовах. Розглянуто особливості організації підземних підстанцій поблизу річок де наявність підземних вод ускладнює проектування. На базі розглянутих прикладів проаналізовано можливі заходи та зміни в конструкціях типових підстанцій для створення нових підземних конфігурацій. Виконано порівняння ефективності при зближенні фаз та встановлено залежності та умови, за яких відбувається значна зміна в ефективності передавання електричної енергії на території підстанцій. Визначено ефект використання зближення фаз на пропускну здатність та хвильовий опір провідників. Встановлено позитивний вплив підземних умов експлуатації на більшість елементів системи. Аналіз експлуатаційних умов та використання ефективних конфігурацій дозволили знайти потенційно найбільш перспективні способи реалізації підземних підстанцій. Запропоновано обґрунтований ряд заходів по впливу на окремі елементи підземної підстанції, виходячи з експлуатаційних умов, по забезпеченню найбільш ефективної конфігурації з точки зору пропускної здатності та теплового режиму обладнання.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2023.02.14
PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Станіслав Ігорович Дривецький, Андрій Едуардович Потривай, Роман Олексійович Ганус