Керування та управління мікромережевими кластерами: розвиток та майбутні дослідження
PDF

Ключові слова

мікромережеві кластери
відновлювальна енергія
енергозбереження
архітектури мікромереж
технології передачі електроенергії
контроль та керування
ієрархічна структура управління
розподілена структура управління
надійність та ефективність мікромережевих кластерів

Як цитувати

[1]
О. М. Федосеєнко, «Керування та управління мікромережевими кластерами: розвиток та майбутні дослідження», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (7), с. 66–71, Груд 2023.

Анотація

Робота досліджує потенціал кластерної технології мікромереж та її вплив на вирішення проблем, пов’язаних з енергетикою та довкіллям. За останні десятиліття суттєво зросло зацікавлення у використанні мікромереж для забезпечення стійкості та надійності енергетичних систем, особливо з урахуванням зростаючого використання відновлювальних джерел енергії. Кластери мікромереж координують розподіл потужності між мікромережами та основною мережею, ефективно розв’язуючи проблеми, такі як підвищення напруги, гармоніки, низький коефіцієнт потужності, зворотні потоки потужності та недоліки в схемах захисту. Однак перед впровадженням кластеризації мікромереж потрібно подолати деякі виклики, особливо з точки зору проектування. У статті критично оглядаються проблеми проектування кластеризації мікромереж. Розглядаються переваги та виклики, що виникають у процесі розвитку мікромереж, зокрема проблема недостатньої адаптації до великомасштабних джерел відновлювальної енергії. У дослідженні аналізуються різні архітектури мікромережових кластерів та методи їх взаємодії. Класифікація кластера мікромережі проведена за різними архітектурами на основі розташування з’єднань. Також проводиться порівняння різних технологій передачі електроенергії в межах мікромережевих кластерів, зокрема систем змінного струму та постійного струму, з оцінкою переваг і недоліків кожної технології. Значну увагу приділяється контролю та керуванню мікромережевими кластерами, висвітлюються можливості ієрархічних та розподілених структур управління для забезпечення оптимального розподілу потужності та регулювання напруги та частоти. На завершення статті розглядаються перспективні напрями подальших досліджень, спрямованих на поліпшення інтеграції великомасштабних джерел відновлювальної енергії, розробку інтелектуальних систем управління та енергоменеджменту, а також створення надійних систем контролю та керування мікромережевими кластерами.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2023.02.02
PDF

Посилання

T. Ahmad and D. Zhang, “A critical review of comparative global historical energy consumption and future demand: The story told so far,” Energy Reports, vol. 6, p. 1973–1991, Nov. 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.07.020.

F. Martins, C. Felgueiras, M. Smitkova, and N. Caetano, “Analysis of fossil fuel energy consumption and environmental impacts in european countries,” Energies, vol. 12, no. 6, Mar. 2019, Art. no. 964, doi: https://doi.org/10.3390/en12060964.

L. C. Lau, K. T. Lee, and A. R. Mohamed, “Global warming mitigation and renewable energy policy development from the Kyoto Protocol to the Copenhagen Accord—A comment,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 16, no. 7, p. 5280–5284, Sep. 2012, doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.04.006.

C. Hutter and E. Weber, “Russia-Ukraine war: Short-run production and labour market effects of the energy crisis,” IAB-Discussion Paper, no. 10, May 2022, doi: https://doi.org/10.48720/IAB.DP.2210.

S. R. Sinsel, R. L. Riemke, and V. H. Hoffmann, “Challenges and solution technologies for the integration of variable renewable energy sources—a review,” Renewable Energy, vol. 145, p. 2271–2285, Jan. 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.147.

N. Heinemann et al., “Enabling large-scale hydrogen storage in porous media – the scientific challenges,” Energy & Environmental Science, vol. 14, no. 2, p. 853–864, 2021, doi: https://doi.org/10.1039/d0ee03536j.

S. Choudhury, “Review of energy storage system technologies integration to microgrid: Types, control strategies, issues, and future prospects,” Journal of Energy Storage, vol. 48, Apr. 2022, Art. no. 103966, doi: https://doi.org/10.1016/j.est.2022.103966.

L. de Oliveira-Assis et al., “Optimal energy management system using biogeography based optimization for grid-connected MVDC microgrid with photovoltaic, hydrogen system, electric vehicles and Z-source converters,” Energy Conversion and Management, vol. 248, Nov. 2021, Art. no. 114808, doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114808.

F. Nejabatkhah and Y. W. Li, “Overview of power management strategies of hybrid AC/DC microgrid,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 12, p. 7072–7089, Dec. 2015, doi: https://doi.org/10.1109/tpel.2014.2384999.

Y. Fu, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Mi, “Energy management for hybrid AC/DC distribution system with microgrid clusters using non-cooperative game theory and robust optimization,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 11, no. 2, p. 1510–1525, Mar. 2020, doi: https://doi.org/10.1109/tsg.2019.2939586.

A. Muhtadi, D. Pandit, N. Nguyen, and J. Mitra, “Distributed energy resources based microgrid: Review of architecture, control, and reliability,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 57, no. 3, p. 2223–2235, May 2021, doi: https://doi.org/10.1109/tia.2021.3065329.

S. Ranjbar, A. S. Al-Sumaiti, R. Sangrody, Y.-J. Byon, and M. Marzband, “Dynamic clustering-based model reduction scheme for damping control of large power systems using series compensators from wide area signals,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 131, Oct. 2021, Art. no. 107082, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107082.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Олена Миколаївна Федосеєнко