Аналіз показників якості послуг з постачання електричної енергії на прикладі оператора системи розподілу АТ «Харківобленерго»
PDF

Ключові слова

оператор системи розподілу
електричні мережі
аціональна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
System Average Interruption Duration Index (SAIDI)
System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)
електрична енергія
надійність
якість

Як цитувати

[1]
В. В. Черкашина і О. В. Яковенко, «Аналіз показників якості послуг з постачання електричної енергії на прикладі оператора системи розподілу АТ ‘Харківобленерго’», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (7), с. 85–90, Груд 2023.

Анотація

Постановою Національної комісії у 2021 року для оператора системи розподілу АТ «Харківобленерго», який здійснює свою діяльність на території міста Харкова та Харківської області, було встановлено тариф на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання, яке передбачає тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів та коригування необхідного доходу Товариства за даними виконання завдання щодо досягнення цільових значень показників якості електричної енергії та дотримання гарантованих стандартів. Відповідно до даної Постанови проаналізовані показники якості послуг з постачання електричної енергії System Average Interruption Duration Index (SAIDI) та System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) на прикладі оператора системи розподілу АТ «Харківобленерго». Показник якості SAIDI характеризується тривалістю довгих перерв в електропостачанні в розподільчій системі АТ «Харківобленерго». Показник якості SAIFI надає інформацію про частоту довгих перерв в електропостачанні в розподільчій системі АТ «Харківобленерго». Аналіз показників SAIDI та SAIFI виконано для короткострокового періоду роботи оператора системи розподілу АТ «Харківобленерго», а саме за грудень 2021 року. За результатами аналізу показників SAIDI та SAIFI слідує, що досягнення цільових значень показників якості дозволяє коригувати необхідну норму доходу для оператора системи розподілу АТ «Харківобленерго», а також формує сприятливий інвестиційний клімат, що забезпечує модернізацію, реконструкцію та будівництво задля оновлення енергетичної інфраструктури з метою покращення якості надання послуг з постачання електричної енергії споживачам. Також аналіз зазначених показників дозволив оцінити роботу АТ «Харківобленерго» в частині виконання встановлених показників якості, визначити проблемні місця в діяльності Товариства стосовно надання гарантованих стандартів якості, сформувати та практично виконати інвестиційну програму, визначити яким чином показники якості відображаються на тарифоутворенні в стимулюючому регулюванні.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2023.02.08
PDF

Посилання

Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, Apr. 13). Law of Ukraine no. 2019-VIII, Pro rynok elektrychnoi enerhii [On the Electric Energy Market]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (in Ukrainian)

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018, Mar. 14). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 312, Pro zatverdzhennia Pravyl rozdribnoho rynku elektrychnoi enerhii [On approval of the Rules of the retail electricity market]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text (in Ukrainian)

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018, Mar. 14). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 310, Pro zatverdzhennia Kodeksu system rozpodilu [On approval of the Code of Distribution Systems]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text (in Ukrainian)

О. V. Kyrylenko, R. Strzelecki, S. P. Denysiuk, and D. G. Derevianko, “Main features of the stability and reliability enhancement of electricity grid with DG in Ukraine based on IEEE standards”, Technical Electrodynamics, no. 6, pp. 46–50, 2013.

B. М. Serdiuk and А. А. Lishchuk, “Use of indicators SAIDI, SAIFI for the economic estimation of reliability of the electrical supply of the industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, no. 2, 2012. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=957 (in Ukrainian)

І. Trunova and E. Yashchenko, “The analysis of power supply reliability by use of target parameters”, Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture Named after P. Vasylenko, no. 204, pp. 6–7, 2019. (in Ukrainian)

А. Ohadzhanyan. “RAB is on the wire. why ukraine needs incentive based regulation in the energy sector. what tariff disparities it is able to correct.” Mind.ua. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://mind.ua/en/openmind/20211683-rab-is-on-the-wire-why-ukraine-needs-incentive-based-regulation-in-the-energy-sector

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018, Jun. 12). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 374, Pro zatverdzhennia form zvitnosti shchodo pokaznykiv yakosti elektropostachannia ta instruktsii shchodo yikh zapovnennia [On Approval of Reporting Forms on Electricity Supply Quality Indicators and Instructions for Their Completion]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0374874-18#Text (in Ukrainian)

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018, Jun. 12). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 375, Pro zatverdzhennia Poriadku zabezpechennia standartiv yakosti elektropostachannia ta nadannia kompensatsii spozhyvacham za yikh nedotrymannia [On Approval of the Procedure for Ensuring Quality Standards of Electricity Supply and Providing Compensation to Consumers for Non-Compliance]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text (in Ukrainian)

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2020, Dec. 9). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 2379, Pro vstanovlennia taryfiv na posluhy z rozpodilu elektrychnoi enerhii AT «Kharkivoblenerho» iz zastosuvanniam stymuliuiuchoho rehuliuvannia [On setting tariffs for electricity distribution services of JSC “Kharkivoblenergo” with the use of incentive regulation]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2379874-20#Text (in Ukrainian)

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2013, Jul. 23). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 1009, Pro vstanovlennia parametriv rehuliuvannia, shcho maiut dovhostrokovyi strok dii, dlia tsilei stymuliuiuchoho rehuliuvannia [On the establishment of long-term regulatory parameters for the purposes of incentive regulation]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1266-13#Text (in Ukrainian)

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2022, Dec. 2). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 1599, Pro zatverdzhennia Zmin do deiakykh postanov NKRE ta NKREKP [On Approval of Amendments to Certain Resolutions of NCSR and NCSREPU]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1599874-22#Text (in Ukrainian)

Ukraine, National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2022, Aug. 2). Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities no. 851, Pro vnesennia zmin do postanovy NKREKP [On Amendments to NCSREPU Resolution 406 of 26 April 2022: extends the deadlines for the implementation of the investment programmes of distribution system operators for 2022 approved by NCSREPU to 31 December 2023 and the deadlines for submitting reports on the implementation of investment programmes of distribution system operators for 2022 to 25 January 2024]. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-26-kvitnya-2022-roku-406 (in Ukrainian)

“Pokaznyky yakosti nadannia posluh u sferakh elektropostachannia i tsentralizovanoho vodopostachannia ta vodovidvedennia u 1-mu pivrichchi 2022 roku [Quality indicators for the provision of services in the areas of electricity supply and centralised water supply and sewerage in the first half of 2022]”, Report of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities No. 851, 2022. Accessed: Oct. 17, 2023. [Online]. Available: https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Sfery_ElektroEnergiia/Monitoring_elekrto/Zvit_pokaznyky_yakosti-poslug_1kv_2022.pdf (in Ukrainian)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Вероніка Вікторівна Черкашина, Олег Валерійович Яковенко