Цифровий вимірювальний прилад для моніторингу основних показників електричної мережі
PDF

Ключові слова

пристрій
вимірювання
напруга
струм
зсув фаз
повна потужність
активна потужність
реактивна потужність

Як цитувати

[1]
М. В. Петровський, Б. І. Нестеренко, І. М. Дяговченко, і В. О. Журба, «Цифровий вимірювальний прилад для моніторингу основних показників електричної мережі», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (7), с. 49–57, Груд 2023.

Анотація

В електричних мережах під час експлуатації різноманітного обладнання спостерігається відхилення від нормованого значення напруги, а також відбуваються постійні зміни величини струму та споживаної потужності. У зв’язку з цим виникає необхідність у постійному моніторингу основних параметрів електричної мережі, на основі яких можуть бути прийняті рішення щодо оптимізації роботи її складових частин. Для вирішення цієї задачі в роботі розглянуті методи та засоби вимірювання основних показників електричної мережі, розроблено методику вимірювання та створено цифрову вимірювальну систему для моніторингу основних показників однофазної електричної мережі напругою 220 В з використанням мікроконтролеру PIC18F2525 фірми Microchip. Для вимірювання кута зсуву фаз між сигналами напруги та струму застосовано схему виявлення переходу сигналу через нуль Zero Crossing Detector з використанням компараторів. Програмний код написаний у середовищі розробки MPLAB X IDE від Microchip з використанням компілятора XC8 мови програмування C++ та наведено лістинги базових функцій для розрахунку параметрів електричної мережі. Запропонований пристрій здійснює вимірювання середньо квадратичного значення напруги та струму; повної, активної та реактивної потужності; коефіцієнту потужності та частоти вхідної напруги. Вимірювальна система дозволяє в реальному часі визначати основні показники енергомережі з діючим значенням напруги величиною до 280 В та діючим значенням струму величиною до 50 А та їх відображенням на символьному LCD дисплеї. В статті проведено демонстрацію роботи приладу в програмах для симуляції електронних схем NI Multisim та Proteus Design при різному характері навантаження: резистивному, резистивно-індуктивному та резистивно-ємнісному.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2023.02.07
PDF

Посилання

J.-M. Flores-Arias, M. Ortiz-Lopez, F. J. Quiles Latorre, F. J. Bellido-Outeiriño, and A. Moreno-Muñoz, “A Memory-Efficient True-RMS Estimator in a Limited-Resources Hardware”, Energies, vol. 12, no. 9, May 2019, Art. no. 1699, doi: https://doi.org/10.3390/en12091699

М. І. Romaniuk and H. H. Vlasiuk, Osnovy Teorii Informatsii ta Koduvannia [Fundamentals of Information Theory and Coding]. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytech. Inst., 2018. (in Ukrainian)

D. М. Nesteruk, S. О. Kvitka, and S. V. Halko, Metody I Zasoby Vymiriuvan Elektrychnykh Ta Neelektrychnykh Velychyn [Methods and Means of Measuring Electrical and Non-Electrical Quantities]. Melitopol: Vydavnycho-Polihrafichnyi Tsentr «Liuks», 2017. (in Ukrainian)

Microchip Technol. Inc., PIC18F2525/2620/4525/4620 Data Sheet. 2008. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39626e.pdf

A. S. Nastase/ “The transfer function of the non-inverting summing amplifier with “N” input signals.” Mastering Electronics Design – Electronics Design and Modeling with Emphasis on Analog Design. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://masteringelectronicsdesign.com/the-transfer-function-of-the-summing-amplifier-with-n-input-signals/

Xiamen Unicreed Electronics Co., Ltd, Transformer - Your Best Choice. 2021. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://unicreed-transformer.com/wp-content/uploads/2021/12/Unicreed-Transformer-catalogue-2021.pdf

Texas Instruments, µA78xx Fixed Positive Voltage Regulators datasheet (Rev. P). 2015. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/gpn/UA78

“Voltage divider.” Wikipedia, the free encyclopedia. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider

National Instruments, NI Multisim - User Manual. 2009. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/multisim/resource/374483d.pdf

“Cheap factory priceBZCT18AL 50a/5a current transformer for sale high precision current transformer 50/60hz cast resin ct class.” Alibaba.com: Manufacturers, Suppliers, Exporters & Importers from the world's largest online B2B marketplace. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://www.alibaba.com/product-detail/Cheap-factory-price-BZCT18AL-50a-5a_1600109981275.html

STMicroelectronics, LM139, LM239, LM339 - Low Power Quad Voltage Comparator. 2014. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm239.pdf

Microchip Technology Inc., MPLAB® XC8 C Compiler User’s Guide. 2017. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/50002053g.pdf

Labcenter Electronics, PROTEUS DESIGN SUITE - Getting Started Guide. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://proteus.no/Download/Started_utdrag.pdf

Tinsharp Industrial Co., Ltd., LCM MODULE TC2004A-01 Specification for Approval. 2009. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TC2004A-01.pdf

ON Semiconductor, 74VHC595 8-Bit Shift Register With Output Latches. 2007. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/74vhc595-d.pdf

“RMS voltage calculator and formula of a sine curve with offset.” RedCrab Software. Accessed: Oct. 3, 2023. [Online]. Available: https://www.redcrab-software.com/en/Calculator/Electrics/Sinus-RMS-Value-With-Offset

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Михайло Васильович Петровський, Богдан Ігорович Нестеренко, Ілля Миколайович Дяговченко, В’ячеслав Олегович Журба