Розробка моделей складних схем релейного захисту в програмному комплексі MATLAB
PDF

Ключові слова

віртуальний стенд
трифазне коротке замикання
дистанційний захист
математична модель
характеристика реле
релейна схема

Як цитувати

Петровський, М. В., І. О. Крамський, І. М. Дяговченко, С. М. Лебедка, і І. І. Борзенков. «Розробка моделей складних схем релейного захисту в програмному комплексі MATLAB». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (6), Липень 2023, с. 58-64, doi:10.20998/2224-0349.2023.01.05.

Анотація

У сучасному навчальному процесі активно застосовуються інформаційні технології, які дозволяють реалізувати процес набуття знань на якісно новому рівні, що є особливо важливим для дистанційної форми навчання. Рівень їх розвитку дозволяє розробляти математичні моделі будь-яких процесів та явищ. В якості предмета дослідження обрано схеми релейного захисту. На основі їх роботи в програмному комплексі MATLAB розроблено віртуальні стенди, що дозволяють користувачеві наблизитись до реальних умов проведення лабораторних робіт. Програма «Дослідження максимального струмового захисту» дозволяє досліджувати роботу елементів схеми у результаті виникнення двофазного короткого замикання в електричній мережі, що складається з генератору, лінії електропередавання та навантаження. Для створення математичної моделі короткого замикання використано метод симетричних складових. При запуску моделі автоматично з’являються вікна, в яких у вигляді анімації будуються графіки залежності струмів, що протікають у кожній фазі та стан елементів від часу. На основі попередньо розроблених алгоритмів роботи реле струму РТ-40 та реле напрямку потужності РБМ-178 розроблено схему «Дослідження максимального спрямованого струмового захисту». У віртуальному стенді розглядається мережа з двостороннім живленням, до якої входять симетричні трифазні джерела змінної напруги, лінії електропередавання, високовольтні вимикачі, споживачі та направлений струмовий захист. Для забезпечення більшої функціональності передбачено введення необхідних параметрів елементів. За допомогою групи вимикачів можна в схемі промоделювати дво- та трифазне коротке замикання. При запуску моделі розраховуються струми, які протікають в лінії у нормальному, аварійному та післяаварійному режимах. Після закінчення моделювання з’являються графіки залежності струмів, що протікають у кожній фазі, та стан елементів від часу. Програма «Дослідження дистанційного захисту» використовує алгоритми розрахунків струмів дво- та трифазних коротких замикань, що розроблені у попередніх стендах. Під час моделювання для спостереження за результатами та їх фіксування передбачено панель, де вказано основні характеристики реле. На стенді присутній графік, де відображаються кутові характеристики та значення опорів в різних точках короткого замикання. На стендах присутня світлова індикація – колір ламп – та візуальна – стан контактів.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2023.01.05
PDF

Посилання

S. V. Panchenko, V. S. Blyndiuk, V. M. Bazhenov, М. М. Odiehov, and Yu. O. Semenenko, Releinyi Zakhyst I Avtomatyka [Relay Protection and Automation]. Kharkiv: UkrSURT, 2020. (in Ukrainian)

V. P. Kidyba, Releinyi Zakhyst Elektroenerhetychnykh System [Relay Protection of Electric Power Systems]. Lviv: Lviv Polytechnic National University Press, 2013. (in Ukrainian)

D. P. Koziarskyi, Е. V. Maistruk, and І. P. Koziarskyi, Osnovy Releinoho Zakhystu Ta Avtomatyzatsii Enerhosystem [Fundamentals of Relay Protection and Automation of Power Systems]. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2019. (in Ukrainian)

W. J. Palm, MATLAB for Engineering Applications. Boston: WCB/McGraw-Hill, 1998.

S. Moaveni, Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering, 6th ed. Nelson Education Limited, 2019.

C. S. Lent, Learning to Program With MATLAB: Building GUI Tools. Wiley, 2022.

S. Eshkabilov, Beginning MATLAB and Simulink. Berkeley, CA: Apress, 2022, doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-8748-4.

S. V. Vasylets, Comp., Metodychni Vkazivky Do Vykonannia Laboratornykh Robit Z Navchalnoi Dystsypliny «Osnovy Releinoho Zakhystu Ta Avtomatyzatsii Elektrychnykh System» Dlia Studentiv Za Spetsialnistiu 141 «Elektroenerhetyka, Elektrotekhnika Ta Elektromekhanika» Dennoi Ta Zaochnoi Formy Navchannia [Methodical Instructions for Laboratory Work in the Discipline "Fundamentals of Relay Protection and Automation of Electrical Systems" for Students of Speciality 141 "Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics" of Full-Time and Part-Time Study]. Rivne: National University of Water and Environmental Engineering, 2017. (in Ukrainian)

P. V. Makhlin, O. A. Shram, and Ye. P. Ivanenko, Konstruktsii ta pryntsypy dii rele na riznykh elementnykh bazakh [Relay designs and principles of operation on different element bases]. Zaporizhzhia: National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, 2020. (in Ukrainian)

М. V. Petrovskyi and S. S. Zhemaiev, Comps., Metodychni Vkazivky Do Vykonannia Laboratornykh Robit Z “Osnovy Releinoho Zakhystu Ta Avtomatyzatsii Enerhosystem” [Methodical Instructions for Laboratory Work on the “Fundamentals of Relay Protection and Automation of Power Systems”]. Sumy: Sumy State University, 2021. (in Ukrainian)

H. H. Pivniak, І. V. Zhezhelenko, Y. А. Papaika, and L. I. Nesen, Perekhidni Protsesy v Systemakh Elektropostachannia [Transient Processes in Electricity Supply Systems], 5th ed. Dnipro: National Mining University, 2016. (in Ukrainian)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Михайло Васильович Петровський, Ігор Олександрович Крамський, Ілля Миколайович Дяговченко, Сергій Миколайович Лебедка, Ігор Іванович Борзенков