Стратегія системного застосування програмного середовища PowerFactory для професійної підготовки за освітньою програмою «Електроенергетика»
PDF

Ключові слова

програма PowerFactory
професійна підготовка
енергосистема
освітня програма
майбутні фахівці електроенергетичної галузі

Як цитувати

Рудевіч, Н. В., і Д. А. Гапон. «Стратегія системного застосування програмного середовища PowerFactory для професійної підготовки за освітньою програмою ‘Електроенергетика’». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (6), Липень 2023, с. 77-82, doi:10.20998/2224-0349.2023.01.01.

Анотація

В роботі проаналізовано область застосування програмного комплексу PowerFactory в нашій країні та за її межами. Визначено необхідність  інтеграції програми в навчальний  процес вищих технічних закладів України. Сформульовано стратегію системного застосування  програми PowerFactory для професійної підготовки майбутніх фахівців електроенергетичної галузі. Розроблено загальні рекомендації щодо інтеграції програми в триступеневу систему підготовки за освітньою програмою «Електроенергетика». Зокрема за результатами навчання першого бакалаврського рівня вищої освіти повинні бути сформовані базові  знання й уміння з розрахунку сталого й перехідного режимів, струмів короткого замикання й стійкості енергосистем, пуску електродвигунів, показників якості електричної енергії, захистів мереж у тому числі за допомогою програми.  Це дозволить забезпечити у повній мірі понятійно-аналітичний рівень засвоєння знань. Другий магістерський рівень підготовки повинен передбачати оволодіння навичками розв’язання нетипових професійних завдань з проєктування електроенергетичних об’єктів та систем релейного захисту й автоматики, оптимізації режимів,  диспетчерського керування та перспективного розвитку мережі в середовищі PowerFactory. Це буде сприяти продуктивно-синтетичному рівню засвоєння навчального матеріалу. Обовʼязковим компонентом підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії  повинно бути опанування мовою програмування DigSilent - DPL та інтерфейсами програми. Все це дозволить в подальшому вирішувати комплексні задачі в межах їх дисертаційного дослідження, що можуть бути пов’язані з плануванням та введенням режиму енергосистем, підвищенням якості електричної енергії, координацією роботи систем релейного захисту, автоматики та силової електроніки, оптимізацією роботи джерел розподіленої генерації, забезпеченням надійності та стійкості енергосистем тощо.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2023.01.01
PDF

Посилання

L. Bam and W. Jewell, “Review: Power system analysis software tools,” in IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2005, San Francisco, CA, USA, Jun. 16, 2005. 2005, pp. 139–144, doi: https://doi.org/10.1109/pes.2005.1489097.

S. Shevchenko, D. Danylchenko, D. Kuznetsov, M. Z. Qawaqzeh, and О. Miroshnyk, “Possibilities of using PSS®SINCAL, ETAP, powerfactory software for modeling electric power networks,” Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Energy: Reliability and Energy Efficiency, no. 2 (5), pp. 21–28, Dec. 2022, doi: https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.09. (in Ukrainian)

Power System Solutions - DIgSILENT. https://www.digsilent.de (accessed Jan. 20, 2023).

J. Liu, J. Zhang, P. Ling, and W. Tao, “Study of relay protection modeling and simulation on the basis of DIgSILENT,” in 2017 IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), Beijing, Nov. 26–28, 2017. pp. 1–5, doi: https://doi.org/10.1109/ei2.2017.8245226.

F. M. Gonzalez-Longatt and J. Luis Rueda, Eds., PowerFactory Applications for Power System Analysis. Cham: Springer International Publishing, 2014, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-12958-7.

О. F. Butkevych et al., Zabezpechennia Stiikosti Enerhosystem Ta Yikh Obiednan [Ensuring the Resilience of Power Systems and Their Associations]. Kyiv: Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2018. (in Ukrainian).

V. V. Pavlovskyi and A. O. Steliuk, “Povyishenie kvalifikatsii inzhenerov-elektrikov. Obuchenie programmnomu obespecheniyu dlya rascheta setey [Advanced training of electrical engineers. Network calculation software training],” Promyslova elektroenerhetyka ta elektrotekhnika, no. 1 (107), pp. 8–9, 2018. (in Russian).

DMCC Engineering. https://dmcc.com.ua (accessed Jan. 20, 2023).

PowerFactory User’s Manual DIgSILENT PowerFactory Version 14.0. Gomaringen: DIgSILENT GmbH, 2012.

Short-Circuit Currents in Three-Phase a.c. Systems - Part 0: Calculation of Currents, IEC 60909-0:2001, International Electrotechnical Commission, 2009.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Наталія Валентинівна Рудевіч, Дмитро Анатолійович Гапон