Перспективи застосування морської енергетики в умовах конкуренції з іншими видами нетрадиційних джерел
PDF

Ключові слова

відновлювальна енергетика
приливні електростанції
хвильові електростанції
гідравлічна енергія течії
підводне зберігання енергії

Як цитувати

[1]
Н. П. Савченко, «Перспективи застосування морської енергетики в умовах конкуренції з іншими видами нетрадиційних джерел», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (5), с. 74–78, Груд 2022.

Анотація

Світова енергетична криза зумовлена нестачею традиційних джерел енергії, що веде до збільшення їх вартості та обмеження доступності у необхідній кількості для повноцінного та ефективного функціонування енергетичних систем. Тому цілком логічним є пошук нових науково-технічних рішень щодо розвитку альтернативної енергетики з відновлюваними джерелами енергії, які є екологічно «чистими» та їх використання не веде до порушення природного кліматичного балансу з незворотними наслідками. Сучасна альтернативна енергетика в основному базується на перетворенні енергії сонця і вітру, а технології їх побудови передбачають наземну локацію, що веде до заняття великих площ під електростанції. Поряд з цим такі електростанції мають ряд кліматичних, сезонних та добових обмежень за потужністю виробництва електроенергії, що веде до коливань енергетичного балансу системи зі збільшенням їхньої кількості. Для усунення провалів та сплесків енергії в енергосистемі при використанні відновлювальних джерел енергії необхідним є впровадження накопичувачів енергії, які у свою чергу на даному етапі свого розвитку є неекологічними хімічними акумуляторами, які також потребують заняття великих площ та певних технічних умов для коректної роботи. Таким чином, розвиток морської енергетики може стати у перспективі вирішенням низки питань щодо усунення дестабілізації роботи світової енергосистеми та дати повну енергонезалежність від традиційних джерел енергії. Світовий океан має безмежні запаси відновлюваної енергії, тому їхнє раціональне вилучення та використання є запорукою зростання обсягів виробництва електроенергії в умовах збільшення її споживання, що приведе до загального зниження кризових явищ в енергетичній галузі багатьох країн. Питання розвитку морської енергетики як окремого виду у складі альтернативної відновлюваної енергетики є першочерговим і відповідно розробка технологічних рішень щодо створення морських електростанцій з принципово різними способами виробництва електроенергії потребує великих економічних вкладень у дослідження щодо їх впровадження. У перспективі морська енергетика може стати одним із основних джерел відновлюваної екологічної електроенергії.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.02
PDF

Посилання

T. Bigorda. “Marine energy also generates renewable energy.” Renovables Verdes. https://www.renovablesverdes.com/en/la-energia-marina-tambien-genera-energias-renovables/ (accessed Oct. 10, 2022).

О. Shevchenko. «V Yevropi “nabyraie obertiv” rozvytok morskoi vitroenerhetyky [Development of offshore wind energy is “gaining momentum” in Europe].» GreenPost. https://greenpost.ua/news/v-yevropi-nabyraye-obertiv-rozvytok-morskoyi-vitroenergetyky-i47564 (accessed Oct. 15, 2022).

G. Mattiazzo, “State of the art and perspectives of wave energy in the Mediterranean Sea: Backstage of ISWEC,” Frontiers in Energy Research, vol. 7, p. 114, Oct. 2019, doi: https://doi.org/10.3389/fenrg.2019.00114.

K. Diez-Caballero et al., “Environmental compatibility of the parc tramuntana offshore wind project in relation to marine ecosystems,” Journal of Marine Science and Engineering, vol. 10, no. 7, p. 898, Jun. 2022, doi: https://doi.org/10.3390/jmse10070898.

А. Hurkov. “Morski vitroparky stanut osnovoiu elektroenerhetyky Yevropy [Offshore wind farms will become the basis of the European power industry].” Deutsche Welle. https://www.dw.com/uk/morski-vitroparki-stanut-osnovou-elektroenergetiki-evropi/a-63149975 (accessed Oct. 25, 2022).

Enerhetyka: Istoriia, Suchasnist I Maibutnie [Energy: History, Present and Future], vol. 5, Elektroenerhetyka ta okhorona navkolyshnoho seredovyshcha. Funktsionuvannia enerhetyky v suchasnomu sviti [Electricity and environmental protection. Functioning of energy in the modern world]. Kyiv, 2013.

А. Shevchenko. “Inzhenery prydumaly systemu zberihannia vidnovliuvanoi enerhii na dni moria [Engineers have invented a renewable energy storage system at the bottom of the sea].” Cikavosti. https://cikavosti.com/inzhenery-prydumaly-systemu-zberihannia-vidnovliuvanoi-enerhii-na-dni-moria/ (accessed Oct. 27, 2022).

J. van Rij, Y.-H. Yu, K. Edwards, and M. Mekhiche, “Ocean power technology design optimization,” International Journal of Marine Energy, vol. 20, pp. 97–108, Dec. 2017, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijome.2017.07.010.

C. Li, M. Othman, N. B. Ahamad, and M. Molinas, “Marine integrated energy microgrids,” to be published. Accessed: Oct. 28, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2208/2208.12980.pdf

“Advancing marine energy: An abundant, untapped renewable resource.” Energy.gov. https://www.energy.gov/eere/water/articles/advancing-marine-energy-abundant-untapped-renewable-resource (accessed Oct. 28, 2022).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Наталя Панасівна Савченко