Моделювання повітряних ліній електропередачі з композитними опорами для електричних мереж напругою 10-330 кВ
Обкладинка журналу

Ключові слова

електрична мережа
повітряна лінія електропередачі
композитна опора
схема розташування проводів
граничний стан
заряд
ємність
напруга
втрата електричної енергії

Як цитувати

Довгалюк, О. М., Р. В. Бондаренко, І. С. Яковенко, і К. А. Мірошник. «Моделювання повітряних ліній електропередачі з композитними опорами для електричних мереж напругою 10-330 кВ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (3), Грудень 2021, с. 66-74, doi:10.20998/2224-0349.2021.02.08.

Анотація

На основі виконаного аналізу технічного стану обладнання електричних мереж ОЕС України, сучасних викликів щодо розвитку енергетичної галузі та наявних технологій передачі електричної енергії обґрунтувана доцільність використання опор з композитних матеріалів при розвитку, реконструкції або проектуванні нових повітряних ліній електропередачі для електричних мереж різного класу напруги. Досліджено особливості експлуатації опор із композитних матеріалів в електричних мережах багатьох країн світу, на основі чого сформульоівані перспективи використання таких опор для повітряних ліній електропередачі в Україні в умовах запровадженого лібералізованого ринку електричної енергії, а також вимоги щодо показників роботи електричних мереж із досліджуваними опорами із композитних матеріалів. Для дослідження впливу конструкції та типу композитного матеріалу опор на показники режимів роботи електричних мереж був виконаний механічний розрахунок опор, який проводився методом граничних станів. З використанням одержаних результатів розроблені математичні моделі повітряних ліній електропередачі з композитними опорами для електричних мереж напругою 10-330 кВ, які враховують технічні характеристики елементів повітряних ліній електропередачі та умови роботи електричних мереж, а також дозволяють виконати прогнозування кількісних показників подальшої експлуатації досліджуваних електричних мереж. Запропоновані математичні моделі використані для розробки алгоритму розрахунку втрат електричної енергії в повітряних лініях електропередачі, який дозволяє врахувати специфіку параметрів повітряної лінії електропередачі в залежності від типу опор, що використовуються. Здійснено розрахунок величини втрат електричної енергії в електричних мережах 330, 110 та 35 кВ, які виконані повітряними лініями електропередачі з використанням залізобетонних, металевих та композитних опор. Аналіз отриманих результатів показав, що використання опор з композитних матеріалів дає можливість знизити втрати при передачі електричної енергії повітряними лініями електропередачі, зменшити охоронну зону для досліджуваних повітряних ліній електропередачі, а аткож знизити витрати на обслуговування і підвищити ефективність роботи електричних мереж.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.08
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Оксана Миколаївна Довгалюк, Роман Вікторович Бондаренко, Іван Сергійович Яковенко, Костянтин Артурович Мірошник