Пошук оптимального засобу моделювання електричного поля ізоляторів
Обкладинка журналу
PDF

Ключові слова

напруженість
імітаційне моделювання
програмне забезпечення
похибка
точність розрахунків
метод скінчених елементів

Як цитувати

Шевченко, С. Ю., Д. О. Данильченко, А. Е. Потривай, С. І. Дривецький, і С. Ю. Білик. «Пошук оптимального засобу моделювання електричного поля ізоляторів». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (3), Грудень 2021, с. 137-43, doi:10.20998/2224-0349.2021.02.17.

Анотація

У статті проаналізовано програмні засоби моделювання електричного поля ізоляторів. Необхідність вирішення даного питання диктується тим, що неточність програм моделювання дозволяє стверджувати, що покращення імітаційної моделі не може бути виконане правильно через наявність похибок розрахунку в самій програмі. Розглянуто конструктивні особливості різних типів ізоляторів, в першу чергу найбільш розповсюджених та використовуваних – фарфорових та скляних. Описано зміну електричного поля в скляному та фарфоровому ізоляторі, що працюють в мережі змінного струму без забруднень. Проаналізовано чисельні методи розрахунку як-от метод граничних елементів, метод скінчених елементів, метод інтегральних рівнянь та інші. Виявлено, що з погляду функціональних можливостей та доцільності застосування для вирішення польових задач, актуальних для електроенергетики, найбільш універсальними є метод скінчених різниць та метод скінчених елементів. Наведено результати моделювання електричного поля ізоляторів в програмах Ansoft Maxwell, CST EM Studio та Elcut. Серед проаналізованих програм – Ansys, FEMLAB, Ansoft Maxwell, CST EM Studio, IES Coulomb та Elcut, відштовхуючись від твердження про те, що необхідно для вирішення поставленої задачі вирішити диференційне рівняння, було обрано програми Ansoft Maxwell та CST EM, в яких реалізовано чисельний метод скінчених елементів. Виявлено, який з пакетів більше задовольняє поставленим вимогам по точності (шляхом розрахунку похибки відхилення математичного моделювання та експериментальних даних) та з точки зору методу, що закладено в алгоритмах програми. Проведено порівняння експериментальних даних з результатами імітаційного моделювання. Виявлена можливість діагностування ізоляторів по параметрам напруженості електричного поля.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.02.17
PDF

Посилання

Shevchenko S., Dovgalyuk O., Danylchenko D., Rubanenko O., Fedorchuk S., Potryvai A. Accounting For The Effect Of PV Panel Dustiness On System Performance With Correction For Panel Cleaning For Matlab Simulink. 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). 2021, pp. 373–378. doi: https://www.doi.org/10.1109/UKRCON53503.2021.9575747.

Shevchenko S. Yu., Okun' A. A. Modelirovanie elektricheskogo polya steklyannogo izolyatora v VL 110 kV [Modelling the electric field of a glass insulator in a 110 kV overhead line]. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Energy: Reliability and Energy Efficiency. 2011, no 3, pp. 136–143.

Shevchenko S., Danylchenko D., Dryvetskyi S., Potryvai A. Modernization of a Simulation Model of a Photovoltaic Module, by Accounting for the Effect of Snowing of Photovoltaic Panels on System Performance with Correction for Panel Cleaning for Matlab Simulink. 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 2021, pp. 670–675. doi: https://www.doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9570030.

IEEE Std 754-2019. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. 84 p. doi: https://www.doi.org/10.1109/IEEESTD.2019.8766229.

Krämer W. Multiple/arbitrary precision interval computations in C-XSC. Computing. 2012, vol. 94, iss. 2–4, pp. 229–241. doi: https://www.doi.org/10.1007/s00607-011-0174-8.

Hart J. F. et. al. Computer Approximations. New York, John Wiley & Sons, 1968. 354 p.

Cody W. J. Rational Chebyshev approximations for the error function. Mathematics of Computation. 1969, vol. 23, no. 107, pp. 631–637.

Sarajlić M., Pihler J., Sarajlić N., Kitak P. Electric field of a medium voltage indoor post insulator. Electric Field. 2017, pp. 145–159.

Rabah D., Abdelghani C., Abdelchafik H. Efficiency of some optimisation approaches with the charge simulation method for calculating the electric field under extra high voltage power lines. IET Generation, Transmission & Distribution. 2017, vol. 11, no. 17, pp. 4167–4174. doi: https://www.doi.org/10.1049/iet-gtd.2016.1297.

Shen Z., Wang X., Xin Z., Zhang T., Xu C., Jia Z. Analytical model for the spatiotemporal permittivity of uncured-composite devices in an AC electric field. Journal of Physics D: Applied Physics. 2021, vol. 54, no. 15, pp. 155302. doi: https://www.doi.org/10.1088/1361-6463/abd9a7.

Abd Elrahman M. Adapting particle swarm optimisation for charge simulation method. IET Science, Measurement & Technology. 2011, vol. 5, no. 3, pp. 96–101. doi: https://www.doi.org/10.1049/iet-smt.2010.0109.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Сергій Юрійович Шевченко, Дмитро Олексійович Данильченко, Андрій Едуардович Потривай, Станіслав Ігорович Дривецький, Сергій Юрійович Білик