АНАЛІЗ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ 10/0,4 КВ СЕЛЬБИЩНИХ ЗОН ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНОК СТАЦІОНАРНОСТІ
PDF

Ключові слова

закон розподілу
параметричні тести
критерій Пірсона
F-критерій Фішера
t-критерій Стьюдента
автокореляційна функція

Як цитувати

Щербак , І. Є. ., Ю. В. . Ковальова, і В. О. . Коробка. «АНАЛІЗ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ 10/0,4 КВ СЕЛЬБИЩНИХ ЗОН ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНОК СТАЦІОНАРНОСТІ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (2), Липень 2021, с. 96-101, doi:10.20998/2224-0349.2021.01.14.

Анотація

Запропоновано на графіках електричних навантажень трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ сельбищних зон виділити ділянки стаціонарності для подальшого моделювання графіків навантаження та здійснення керуючих впливів на режими роботи споживачів-регуляторів з метою вирівнювання загального графіка електричного навантаження. Актуальність і складність проблеми, що розглядається обумовлена тим, що зміна навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ сельбищних зон відбувається випадковим чином, що обумовлено значною кількістю, номенклатурою та різноманітністю видів підключених споживачів і відсутністю детермінованих зв’язків між споживачами електричної енергії, до того ж випадкова функція навантаження на добовому інтервалі нестаціонарна. У зв’язку з цим виникла необхідність розробки етапів виділення ділянок стаціонарності на графіках електричного навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ сельбищних зон. Проведено вимірювання графіків навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, відповідно до результатів яких проводиться дослідження закону розподілу вимірів активної та реактивної потужності. Після підтвердження гіпотези про нормальний закон розподілу виконуються параметричні тести. Для підтвердження гіпотези про постійність дисперсій застосовується F-критерій Фішера, а для підтвердження гіпотези про постійність математичного очікування – t-критерій Стьюдента. Спираючись на факт постійності дисперсій та математичного очікування, наступним етапом є визначення коефіцієнтів автокореляції досліджуваної випадкової функції та побудова графіку автокореляційної функції. З метою апроксимації функції визначаються коефіцієнти автокореляційної функції за методом найменших квадратів та проводиться аналіз на згасання автокореляційної функції. Реалізація визначених етапів дозволяє виділити на графіках навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ ділянки стаціонарності. Для достовірного опису процесу зміни навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ обґрунтовано застосування ймовірнісно-статистичного методу моделювання, що враховує стохастичний характер зміни навантаження на виділених ділянках стаціонарності.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.14
PDF

Посилання

Gamazin S. I., Kudrin B. I., Tsyruk S. A. Spravochnik po energosnabzheniyu i elektrooborudovaniyu promyshlennykh predpriyatiy i obshchestvennykh zdaniy [Guide to power supply and electrical equipment for industrial enterprises and public buildings]. Moscow, MPEI Publ., 2010.

R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, K. Ye Probability & Statistics for Engineers & Scientists. Boston, Prentice Hall, 2012. 813 p.

Herman R., Gaunt C. T. A Practical Probabilistic Design Procedure for LV Residential Distribution Systems. IEEE Transactions on Power Delivery. 2008, vol. 23, no 4, pp. 2247-2254. doi: https://www.doi.org/10.1109/TPWRD.2008.919041

Hovorov P. P. Keruvannya rezhymamy rozpodil'nykh elektrychnykh merezh mist na osnovi hnuchkykh system: dys. … d-ra tekhn. nauk: 05.14.02 [Urban electricity distribution network mode management based on flexible systems. Dr. eng. sci. diss.]. Lviv, 2001. 457 p.

Ziegler F., Seim S., Verwiebe P., Müller-Kirchenbauer J. A Probabilistic Modelling Approach for Residential Load Profiles. Energie und Ressourcen. pp. 1-28. doi: https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3689339

Fedorov A. A. Osnovy elektrosnabzheniya promyshlennykh predpriyatiy [Basics of power supply for industrial enterprises].Moscow, Energy Publ., 1972. 312 p.

Sarantakos I., Greenwood D. M., Zografou-Barredo N-M., Vahidinasab V., Taylor P. C.. A probabilistic method to quantify the capacity value of load transfer. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2020, vol. 123, pp. 1–12.

Kramer G. Matematicheskie metody statistiki [Mathematical methods of statistics]. Moscow, Mir Publ., 1975. 648 p.

Kolomiyets' S. V. Teoriya vypadkovykh protsesiv [Random process theory]. Sumy, SHEI "Ukrainian Academy of Banking" Publ., 2011. 80 p.

Bilak N. V., Sklyar O. O. Aproksymatyvno-spektral'nyy analiz vypadkovoho protsesu. Problemy informatyzatsiyi ta upravlinnya [Approximative-spectral analysis of a random process]. Problems of Informatization and Management. 2015, vol. 2, no. 50, pp. 26–31.

Veprik Yu. N. Kompleksnoe modelirovanie elektricheskikh sistem v statsionarnykh rezhimakh [Integrated modelling of electrical systems in steady-state conditions]. Bulletin of the Kharkiv State Polytechnic University. 2000, no. 112, pp. 22–27.

Zhezhelenko I. V., Saenko Yu. L., Stepanov V. P. Metody veroyatnostnogo modelirovaniya v raschetakh kharakteristik elektricheskikh nagruzok potrebiteley [Probabilistic modelling techniques in calculating the characteristics of electrical loads of consumers]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1990. 128 p.

Shcherbak I. Mathematical model of consumer regulators management for alignment of electric load graphs of transformer substation 10/0.4 kV. Lighting Engineering & Power Engineering. 2019, vol. 3, no. 56, pp. 125–129.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Ірина Євгенівна Щербак, Юлія Вікторівна Ковальова, Володимир Олександрович Коробка