ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НА БАЗІ КРИТЕРІАЛЬНОГО МЕТОДУ
PDF

Ключові слова

критеріальний метод
напруга
неповнота вихідної інформації
повітряна лінія
проєктування
техніко-економічна модель

Як цитувати

Черкашина, В. В. ., і В. М. . Баклицький. «ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НА БАЗІ КРИТЕРІАЛЬНОГО МЕТОДУ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1, Липень 2021, с. 89-94, doi:10.20998/2224-0349.2020.01.13.

Анотація

Запропоновано вдосконалені техніко-економічних моделей повітряних ліній 35–750 кВ відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії». Актуальність і складність проблеми, що розглядаэться, обумовлена тим, що перехід до ринкових відносин передчачає наявність приватної власності, де територія під електромережевий об’єкт, в тому числі й для траси повітряних ліній, є товаром і повинна враховуватися у формуванні вартості даного об’єкту. У зв’язку з цим виникла необхідність перегляду дисконтованих витрат в проектування ліній для приведення їх у відповідність з ринковими відносинами. Розроблення нової техніко-економічної моделі повітряних ліній 35–750 кВ виконувалося з урахуванням розмірів і вартості земельних ділянок під трасу лінії, що дозволяє провести передпроєктний аналіз оптимального варіанту проєктування об’єкту електричних мереж. Розраховано питому частину ватрості земельної ділянки у вартості 1 км повітряних ліній різних класів напруги Визначено складові вдосконаленої техніко-економічної моделі повітряних ліній 35–750 кВ, а саме питому частину складових витрат в загальній вартості 1 км повітряних ліній різних класів напруги. Представлено графічне відображення узагальнених моделей інвестиційних вкладень у повітряні лінії 35–750 кВ. В представлених дослідженнях враховано те, що під час побудови техніко-економічних моделей практично неможливо передбачити усі внутрішні часто стохастичні її зв'язки, елементи яких не можуть бути виражені однозначно, що призводить до неповноти вихідної інформації. Спираючись на цей факт, в статті для аналізу розроблених техніко-економічних моделей ліній застосовано критеріальний метод, який дозволяє прийняти рішення в умовних одиницях як при повній так і при неповній та невизначеній вихідній інформації. Реалізуючи кожне рівняння розробленої техніко-економічної моделі повітряних ліній 35–750 кВ критеріальним методом отримано співвідношення складових в оптимальному варіанті проєктування ліній у відповідному класі напруги, що дозволяє визначити стратегію розвитку проєктування об’єкту електричних мереж і сформувати обмеження в умовах неповноти вихідної інформації.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2020.01.13
PDF

Посилання

Pro rynok elektrychnoyi enerhiyi Ukrayiny [On the Electricity Market]: Law of Ukraine on 13.04.2017 № 2019 VIII. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. № 27–28. Art. 312.

Sbornik normativov udel'nykh kapital'nykh vlozheniy v stroitel'stvo vozdushnykh liniy elektroperedachi 35–750 kV. Rukovodyashchie materialy [Collection of standards for specific capital investments in the construction of 35-750 kV overhead transmission lines. Guidance materials]. Minenergo of USSR, 1986. 30 p.

Dantzig G. B., Thapa M. N. Linear Programming 1. Introduction. New York: Springer-Verlag, 1997. 435 p.

Dantzig G. B., Thapa M. N. Linear Programming 2. Theory and Extensions. New York: Springer-Verlag, 2003. 448 p.

Aspray W. John von Neumann and the Origins of Modern Computing. Cambridge: MIT Press, 1990. 376 c.

Lezhnyuk P. D. Analiz chutlyvosti optymal'nykh rishen' v skladnykh systemakh kryterial'nym metodom: monohrafiya [Sensitivity analysis of optimal solutions in complex systems using the criterion method: monograph]. Vinnytsia, Universum Vinnytsya Publ., 2003, 131 p.

Lyashenko I. N., Karagodova E. V., Chernikova N. V., Shor N. Z. Lineynoe i nelineynoe programmirovanie [Linear and non-linear programming]. Kyiv, Vyshcha shkola Publ., 1975, 372 p.

Solopov R. V. Criterion Complex Optimization in Electric-Power Systems. Russian Electrical Engineering. 2017. Vol. 88, № 5. P. 280-284. doi: https://www.doi.org/10.3103/S1068371217050133

Cheremisin M. M., Cherkashyna V. V. Kriterial'nyy metod analiza tekhniko-ekonomicheskikh zadach v elektricheskikh setyakh i sistemakh [Criterion-based method for analysing technical and economic problems in electricity networks and systems]. Kharkiv, Fakt Publ., 2014, 88 p.

Cheremisin M. M., Moroz O. M., Cherkashyna V. V., Miroshnyk O. O. Ekonomichni rozrakhunky v inzhenerniy diyal'nosti na prykladakh zadach elektroenerhetyky [Economic calculations in engineering activities using examples from the electricity sector].Kharkiv, FOP Panov A. M. Publ., 2018, 228 p.

Bondarenko V. O., Cheremisin M. M., Cherkashyna V. V. Systemnyy pidkhid peredproektnoyi otsinky povitryanykh liniy v umovakh rynkovykh vidnosyn [A systematic approach to pre-project evaluation of overhead lines under market conditions]. Kharkiv, Fakt Publ., 2013, 260 p.

HKD 340.000.002 97. Vyznachennya ekonomichnoyi efektyvnosti kapitalovkladen' v enerhetyku. Metodyka. Enerhosystemy ta elektrychni merezhi [Industry Document 340.000.002 97. Determination of the economic efficiency of investment in the energy sector. Methodology. Power systems and electric networks]. Kyiv, Minenergo of Ukraine, 1997, 54 p.

HID 34.20.178:2005. Proektuvannya elektrychnykh merezh napruhoyu 0,4-110 kV. Rekomendatsiyi [Industry Document 34.20.178:2005. Design of electrical networks with a voltage of 0.4-110 kV. Recommendations]. Kyiv, Ministry of Fuel and Energy of Ukraine, 2005, 48 p.

DBN V.2.5-16-99. Inzhenerne obladnannya zovnishnikh merezh. Vyznachennya rozmiriv zemel'nykh dilyanok dlya ob`yektiv elektrychnykh merezh [State Standard V.2.5-16-99. Engineering equipment for external networks. Determining the size of land plots for electric grid objects]. Kyiv, Derzhbud of Ukraine, 1999, 24 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2020 Вероніка Вікторівна Черкашина, Владислав Муколайович Баклицький