ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ
PDF

Ключові слова

розподільні мережі
інвестиційні програми
реконструкція
пріоритет
ризик
прогноз відмов
тривалість відновлення
блок схема
алгоритм

Як цитувати

Трунова, І. М. ., А. В. . Дишлевський, і Л. О. . Куліш. «ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1, Липень 2021, с. 84-88, doi:10.20998/2224-0349.2020.01.12.

Анотація

Пропонується вдосконалення методики обґрунтування реконструкції об’єктів розподільних мереж шляхом використання ризик-орієнтованого підходу. Обґрунтовано, що сучасні технології керування ризиками базуються на інженерних розрахунках із застосуванням компетенцій у фінансових знаннях і знаннях стандартів менеджменту якості. Аналіз показав, що в обґрунтуванні реконструкції об’єктів розподільних мереж не визначаються пріоритетні об’єкти, в розрахунках не використовується прогнозована кількість відмов об’єктів. Метою роботи є вдосконалення методики обґрунтування реконструкції розподільних мереж з розробкою блок-схеми алгоритму розрахунків для визначення пріоритетності об’єктів реконструкції. Для вирішення поставлених мети та задачі використовувалися методи аналізу нормативних та звітних документів операторів систем розподілу та математичного моделювання тривалості відновлювальних робіт після відмови об’єктів розподільних мереж. Приведені результати аналізу наслідків відмов повітряних ліній електропередачі щодо тривалості ремонтів. Доведено, що в умовах неповноти фінансування інвестиційних програм визначення пріоритетних об’єктів реконструкції є впливовим фактором на ефективність інвестицій. Розроблена блок-схема алгоритму розрахунків для використання в комп’ютерних програмах визначення пріоритетності реконструкції об’єктів розподільних мереж після визначення об’єктів з критичними наслідками відмови (загрози життю та здоров’ю людей, екологічних ризиків). Пропонується використання кількісної оцінки технічного стану об’єктів розподільних мереж, нормативів щодо трудомісткості робіт та кількості обслуговуючого персоналу в алгоритмі визначення пріоритетності реконструкції повітряних ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій. Зроблено висновок, що в умовах неповноти фінансування інвестиційних програм запропоновані методика та блок-схема алгоритму визначення пріоритетних об’єктів реконструкції розподільних мереж може бути корисною для забезпечення виконання найбільш ефективних робіт з підвищення якості електропостачання.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2020.01.12
PDF

Посилання

SOU-N MPE 40.1.20.576:2005. Metodychni vkazivky z obliku ta analizu v energosystemax texnichnogo stanu rozpodilnyx merezh naprugoyu 0,38–20 kV z povitryanymy liniyamy elektroperedachi [Company Standard 40.1.20.576:2005. Methodical instructions on accounting and analysis of technical condition of distribution networks with voltage of 0.38–20 kV with overhead power lines]. Kyiv: Ministry of Energy of Ukraine, 2005. 67 p.

Postanova NKREKP vid 05.10.2018 r. # 1175 “Pro zatverdzhennya Poryadku vstanovlennya (formuvannya) taryfiv na poslugy z rozpodilu elektrychnoyi energiyi” [Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities dated 05.10.2018 No. 1175 “On approval of the Procedure for establishing (forming) tariffs for electricity distribution services”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1175874-18 (accessed 08.10.2020).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny "Pro zatverdzhennya kryteriyiv rozpodilu subyektiv gospodaryuvannya za stupenyamy ryzyku yix diyalnosti v galuzi elektroenergetyky ta sferi teplopostachannya i vyznachennya periodychnosti zdijsnennya zaxodiv derzhavnogo naglyadu (kontrolyu)" [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of criteria for the distribution of economic entities according to the degree of risk of their activities in the field of electricity and heat supply and determining the frequency of state supervision (control)"]. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=242993&cat_id=229196 (accessed 05.10.2020).

Semanyshyna A. V., Zamulko A. I. Upravlinnya ryzykamy v umovax reformuvannya energetychnoyi galuzi [Risk management in the context of energy sector reform]. Energetyka. Ekologiya. Lyudyna. Proceedings of NTUU "KPI", IEE. Kyiv, NTUU "KPI" Publ., 2011. pp. 99–105.

The Asset Management Landscape. Second Edition. Available at: https://gfmam.org/sites/default/files/2019-05/GFMAMLandscape_SecondEdition_English.pdf (accessed 22.09.2020).

DSTU ISO 9001:2015. Systemy upravlinnya yakistyu. Vymogy (ISO 9001:2015, IDT) [State Standard ISO 9001:2015. Quality management systems. Requirements ISO 9001:2015, IDT)]. Kyiv, DP "UkrNDNCz" Publ., 2016. 22 p.

Zvity z vykonannya investytsiynykh prohram AT "Kharkivoblenerho" [Reports on the implementation of investment programs of SC "Kharkivoblenergo"]. Available at: https://www.oblenergo.kharkov.ua/company/investprogramm (accessed 02.09.2020).

Obgruntuvannya investytsiynykh prohram AT "Chernihivoblenerho" [Substantiation of investment programs of SC "Chernihivoblenergo"]. Available at: https://chernihivoblenergo.com.ua/company/investment_program (accessed 09.09.2020).

Trunova I. M., Moroz O. M. Dosvid rozrobky ta vprovadzhennya kursovykh testovykh zavdan z tekhnichnoyi ekspluatatsiyi enerhetychnoho obladnannya [Experience in the development and implementation of course test tasks for technical operation of power equipment]. Problems of engineering and pedagogical education. 2016, no. 48–49, pp. 278–285.

Trunova I. M., Miroshnyk O. O., Paziy V. H. Analiz zastosuvannya metodyky otsinky tekhnichnoho stanu rozpodil'nykh merezh [Analysis of the application of the methodology for assessing the technical condition of distribution networks]. Lighting Engineering & Power Engineering. 2018, Vol. 2, No. 52, pp. 54–58.

DSTU ISO 31000:2018. Menedzhment ryzykiv. Pryntsypy ta nastanovy (ISO 31000:2018, IDT) [State Standard ISO 31000:2018. Risk management. Principles and guidelines (ISO 31000:2018, IDT)]. Kyiv, DP "UkrNDNCz" Publ., 2018. 87 p.

SОU N МPЕ 40.1.20.663:2005. Typovi tekhnolohichni karty na kapital'nyy remont ta tekhnichne obsluhovuvannya elektrychnykh merezh napruhoyu 0,4–20 kV [Company Standard 40.1.20.576:2005. Typical technological maps for overhaul and maintenance of electrical networks with a voltage of 0.4–20 kV]. Kyiv, Ministry of Energy of Ukraine, 2005. 167 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2020 Ірина Михайлівна Труна, Андрій Володимирович Дишлевський, Леонід Олександрович Куліш