АНАЛІЗ ВИМОГ ТА РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ГНУЧКИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У КОМБІНОВАНИХ PV/T СИСТЕМАХ
PDF

Ключові слова

комбіновані PV/T системи
плівкові сонячні елементи
колектор
телурид кадмію
оптичні характеристики
електричні характеристики
ефективність
робоча температура

Як цитувати

Зайцев, Р. В. . «АНАЛІЗ ВИМОГ ТА РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ГНУЧКИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У КОМБІНОВАНИХ PV/T СИСТЕМАХ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1, Липень 2021, с. 46-55, doi:10.20998/2224-0349.2020.01.07.

Анотація

У статті визначено вимоги до фотоелектричних перетворювачів, призначених для роботи в якості інтегрованих джерел електроживлення комбінованих PV/T систем: ефективно генерувати електричну енергію при температурі 55 °С; забезпечувати коефіцієнт поглинання сонячної енергії на рівні не менш 90 % та мати коефіцієнт відбиття в інфрачервоній частині спектру не більше 10 %; разом із системою охолодження теплового колектора конструкція перетворювача має забезпечувати різницю між температурою перетворювача та температурою теплоносія не більше 5 °С. Проведено дослідження температурної залежності ефективності для плівкових фотоелектричних перетворювачів на основі сполук CdTe і CuInSe2, аморфного кремнію та кристалічного GaAs, яке показало, що найменше зниження коефіцієнта корисної дії зі зростанням робочої температури мають приладові структури на основі базових шарів телуриду кадмію. При зміні температури на 50 °С коефіцієнт корисної дії таких приладів знижується усього на 1 %, а відносна швидкість зниження складає –0,14 відн. %/C, що суттєво менше за аналогічний показник для інших типів перетворювачів: GaAs –0,16 відн. %/C, аморфний кремній –0,21 відн. %/C, CuInSe2 –0,36 відн. %/C. Аналітична обробка та аналіз впливу світлових діодних характеристик на коефіцієнт корисної дії перетворювачів на основі телуриду кадмію показали, що температурна стабільність їх ефективності забезпечується густиною діодного струму насічення. При зростанні температури від 20 °С до 50 °С густина діодного струму насичення зростає на 50 % від 1,9·10-9 А до 2,7·10-9 А, що менше ніж для кремнієвих приладів, для яких діодний струм насичення зростає на 300 %. Дослідження показали, що коефіцієнт поглинання сонячної енергії гнучкого елемента на основі телуриду кадмію у видимому діапазоні складає 94–96 %, а коефіцієнт відбиття в інфрачервоній області спектра не перевищує 7–8%, що дозволяє в конструкції колектора відмовитися від використання абсорбера з селективним покриттям, оскільки його функцію буде виконувати плівковий фотоелектричний перетворювач. Запропоновано конструктивно-технологічне рішення фотоенергетичної системи з гнучкими фотоелектричними перетворювачами на основі телуриду кадмію.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2020.01.07
PDF

Посилання

Garg H. P., Agarwal R. K. Some aspects of a PV/T collector/forced circulation flat plate solar water heater with solar cells. Energy Conversion and Management. 1995, vol. 36, no. 2, pp. 8–99.

Zondag H. A., de Vries D. W., van Helden W. G. J., van Zolingen R. J. C., van Steenhoven A. A. The yield of different combined PV-thermal collector designs. Solar Energy. 2003, vol. 74, no. 3, pp. 253–269.

Paudel N. R., Wieland K. A., Compaan A. D. Ultrathin CdS/CdTe solar cells by sputtering. Solar Energy Materials & Solar Cells. 2012, vol. 105, pp. 109–112.

Zaitsev R. V., Kirichenko M. V., Khrypunov G. S., Radoguz S. A., Khrypunov M. G., Prokopenko D. S., Zaitseva L. V. Operating Temperature Effect on the Thin Film Solar Cell Efficiency. Journal of nano- and electronic physics. 2019, vol. 11, no. 4, pp. 04029-1–04029-6.

Virtuani A., Pavanello D., Friesen G. Overview of temperature coefficients of different thin film photovoltaic technologies. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Spain, Valencia, 2010, pp. 4248–4252.

Perraki V., Tsolkas G. Temperature dependence on the photovoltaic properties of selected thin-film modules. International Journal of Renewable and Sustainable Energy. 2013, vol. 2, no. 4, pp. 140–146.

Singh P., Ravindra N. M. Temperature dependence of solar cell performance – an analysis. Solar Energy Materials & Solar Cells. 2012, vol. 101, pp. 36–45.

Hädrich M., Heisler C., Reislöhner U., Kraft C., Metzner H. Back contact formation in thin cadmium telluride solar cells. Thin Solid Films. 2011, vol. 519, no. 21, pp. 7156–7159.

Han J., Spanheimer C., Haindl G., Fu G., Krishnakumar V., Schaffner J., Fan C., Zhao K., Klein A., Jaegermann W. Optimized chemical bath deposited CdS layers for the improvement of CdTe solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells. 2011, vol. 95, no. 3, pp. 816–820.

Krishnakumar V., Barati A., Schimper H.-J., Klein A., Jaegermann W. A possible way to reduce absorber layer thickness in thin film CdTe solar cells. Thin Solid Films. 2013, vol. 535, pp. 233–236.

Zaitsev R. V. Modelyuvannya vdoskonalenoho teploobminnoho bloku z mikrokanalamy dlya kombinovanoyi fotoenerhetychnoyi ustanovky [Modeling of an advanced heat exchange unit with microchannels for a combined photoenergy system]. Elektrotekhnika i Elektromekhanika [Electrical engineering & electromechanics]. 2017, no. 3, pp. 57–62. doi: https://www.doi.org/10.20998/2074-272X.2017.3.08

Salavei A., Rimmaudo I., Piccinelli F., Zabierowski P., Romeo A. Study of difluorochloromethane activation treatment on low substrate temperature deposited CdTe solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells. 2013, vol. 112, pp. 190–195.

Sites J., Pan J. Strategies to increase CdTe solar-cell voltage. Thin Solid Films. 2007, vol. 515, no. 15, pp. 6099–6102.

Kharchenko N.M., Khripunov G.S., Li T.A. Optimizatsiya tekhnologii “khloridnoy” obrabotki tonkikh plenok khal'kogenidov kadmiya [Technology optimization of the chloride treatment of cadmium chalcogenide thin films]. Physical surface engineering. 2008, vol. 6, no. 3-4, pp. 128–133.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2020 Роман Валентинович Зайцев