Індексування

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». З моменту заснування у 2010 році електронні видання журналу зберігаються у Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – головна всеукраїнська книгозбірня, загальнодержавний комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр, найбільше за обсягом документно-інформаційних ресурсів книгосховище України. З 2020 року електронні версії журналу зберігаються у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Ulrich's Web Global Serials Directory − електронний міжнародний каталог періодичних видань. З 2013 року журнал входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory

WorldCat − це найбільша у світі мережа бібліотечного контенту і послуг. Бібліотеки WorldCat прагнуть забезпечити доступ до своїх ресурсів в Інтернеті, де більшість людей починають пошук інформації. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у бібліографічній базі даних OCLC WorldCat.

Google Scholar − вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у пошуковій системі Google Scholar.

Crossref − це об'єднання видавців наукових публікацій, створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням Crossref є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у пошуковій системі Crossref.

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – пошукова система та база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у пошуковій системі OUCI.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових публікацій відкритого доступу в Інтернеті, створена бібліотекою Білефельдського університету. З 2020 року статті, що публікуються у журналі, індексуються у пошуковій системі BASE.