1.
Шевченко СЮ, Данильченко ДО, Кузнєцов ДС, Кавакзех МЗ, Мірошник ОО. Можливості використання програмного забезпечення PSS®SINCAL, ETAP, PowerFactory для моделювання електричних мереж. Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність [інтернет]. 30, Грудень 2022 [цит. за 17, Квітень 2024];(2 (5):20-7. доступний у: http://eree.khpi.edu.ua/article/view/271041