Шутенко, О. В. «Особливості розпізнавання типу дефекту маслонаповненого обладнання з використанням методу номограм». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (4), Липень 2022, с. 86-106, doi:10.20998/2224-0349.2022.01.10.