Ніжевський , В. І. ., С. К. . Березка, О. М. . Федосеєнко, і І. В. . Ніжевський. «КОРЕКТУВАННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ВЗДОВЖ ПРОТЯЖНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1(2), Липень 2021, с. 79-85, doi:10.20998/2224-0349.2021.01.11.