[1]
С. Ю. Шевченко, Д. О. Данильченко, Д. С. Кузнєцов, М. З. Кавакзех, і О. О. Мірошник, «Можливості використання програмного забезпечення PSS®SINCAL, ETAP, PowerFactory для моделювання електричних мереж», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (5), с. 20–27, Груд 2022.