[1]
М. В. Кіріченко, В. О. Нікітін, Р. В. Зайцев, Г. С. Хрипунов, А. В. Меріуц, і Д. С. Шкода, «Дослідження конструкції концентратору сонячного випромінювання для автономних фотоенергетичних установок», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (4), с. 35–43, Лип 2022.