Шутенко, О. В. (2022) «Особливості розпізнавання типу дефекту маслонаповненого обладнання з використанням методу номограм», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1 (4), с. 86–106. doi: 10.20998/2224-0349.2022.01.10.