Ніжевський , В. І. ., Березка , С. К. ., Федосеєнко , О. М. . і Ніжевський , І. В. . (2021) «КОРЕКТУВАННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ВЗДОВЖ ПРОТЯЖНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. Kharkiv, Ukraine, (1(2), с. 79–85. doi: 10.20998/2224-0349.2021.01.11.