Шутенко, О. В. . і Пономаренко, С. Г. . (2021) «КОРИГУВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ЗНАЧЕНЬ ПРОБИВНОЇ НАПРУГИ ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ МЕТОДОМ МІНІМАЛЬНОГО РИЗИКУ», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1), с. 105–114. doi: 10.20998/2224-0349.2020.01.16.