Чернюк, А. М. ., Кирисов, І. Г. . і Качанов, Є. І. . (2021) «ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРАЦІЇ ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОГОДНИХ ТА КЛІМАТИЧНИХ УМОВ», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1), с. 95–99. doi: 10.20998/2224-0349.2020.01.14.