Ніжевський , Віктор Ілліч, Сергій Костянтинович Березка, Олена Миколаївна Федосеєнко, і Ілля Вікторович Ніжевський. 2021. «КОРЕКТУВАННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ВЗДОВЖ ПРОТЯЖНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1(2) (Липень). Kharkiv, Ukraine:79-85. https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.11.