Шевченко, С. Ю., Данильченко, Д. О., Кузнєцов, Д. С., Кавакзех, М. З., & Мірошник , О. О. (2022). Можливості використання програмного забезпечення PSS®SINCAL, ETAP, PowerFactory для моделювання електричних мереж. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (2 (5), 20–27. https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.02.09