Шутенко, О. В. (2022). Особливості розпізнавання типу дефекту маслонаповненого обладнання з використанням методу номограм. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1 (4), 86–106. https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.10