Черкашина, В. В., & Баклицький, В. М. (2022). Формування і аналіз техніко-економічної моделі трансформації електричної енергії із застосуванням критеріального методу. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1 (4), 73–78. https://doi.org/10.20998/2224-0349.2022.01.04