Ніжевський , В. І. ., Березка , С. К. ., Федосеєнко , О. М. ., & Ніжевський , І. В. . (2021). КОРЕКТУВАННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ВЗДОВЖ ПРОТЯЖНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1(2), 79–85. https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.11