Шутенко, О. В. ., & Пономаренко, С. Г. . (2021). КОРИГУВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ЗНАЧЕНЬ ПРОБИВНОЇ НАПРУГИ ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ МЕТОДОМ МІНІМАЛЬНОГО РИЗИКУ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1), 105–114. https://doi.org/10.20998/2224-0349.2020.01.16