Чернюк, А. М. ., Кирисов, І. Г. ., & Качанов, Є. І. . (2021). ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРАЦІЇ ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОГОДНИХ ТА КЛІМАТИЧНИХ УМОВ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, (1), 95–99. https://doi.org/10.20998/2224-0349.2020.01.14