(1)
Шевченко, С. Ю.; Данильченко, Д. О.; Кузнєцов, Д. С.; Кавакзех, М. З.; Мірошник , О. О. Можливості використання програмного забезпечення PSS®SINCAL, ETAP, PowerFactory для моделювання електричних мереж. Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність 2022, 20-27.