(1)
Черкашина, В. В.; Баклицький, В. М. Формування і аналіз техніко-економічної моделі трансформації електричної енергії із застосуванням критеріального методу. Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність 2022, 73-78.