(1)
Кіріченко, М. В.; Нікітін, В. О.; Зайцев, Р. В.; Хрипунов, Г. С.; Меріуц, А. В.; Шкода, Д. С. Дослідження конструкції концентратору сонячного випромінювання для автономних фотоенергетичних установок. Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність 2022, 35-43.